logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         minus REKRUTACJE 2018 R.
            plus OGŁOSZENIA 2018
            minus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
         plus REKRUTACJE 2019 R.
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. informatyczno-organizacyjnych
2. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. partycypacji społecznej
3. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. prognoz i analiz przestrzennych
4. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
5. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 5
6. Wydział Zamówień Publicznych
stanowisko ds. zamówień publicznych
7. Wydział Oświaty
asystent merytorycznego doskonalenia w Klubie Twórczego Nauczyciela
8. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
9. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
10. Wydział Promocji
stanowisko ds. promocji internetowej
11. Wydział Budżetu
stanowisko ds. analiz i monitoringu
12. Wydział Budżetu
13. Wydział Budżetu
stanowisko ds. analiz i monitoringu
14. Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Naczelnik Wydziału
15. Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
stanowisko ds. społecznych nr 9 - koordynator projektu(ów)
16. Wydział Oświaty
asystent merytorycznego doskonalenia w Klubie Twórczego Nauczyciela
17. Wydział Oświaty
specjalista w zakresie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych
18. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płatności i rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych 5
19. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. projektów, dotacji i budżetu
20. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
21. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. zaangażowania budżetowego i rozliczeń finansowych 2
22. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 6
23. Biuro Ochrony Danych
stanowisko ds. ochrony danych osobowych
24. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. komunikacji w wymiarze 0,4 etatu
25. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych
26. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji mienia Miasta Opola (1)
27. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. administracyjnych
28. Wydział Budżetu
stanowisko ds. rozliczania przedszkoli
29. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego
30. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
31. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
32. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac, rozliczania umów zleceń i należności osób obcych nr 1
33. Wydział Lokalowy
stanowisko ds. gospodarowania lokalami socjalnymi i eksmisji
34. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
35. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. projektów i dotacji

Ilość odwiedzin: 3188
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Parobecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Parobecka
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Parobecka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 10:41:58
Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 10:41:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 10:43:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner