logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok
2. Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
3. Ogłaszenie o rozpoczęciu Akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały
4. Zarządzenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
5. Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
6. Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu projektu uchwały
7. Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje dot. Nagrody im. Jana Całki
8. Ogłoszenie akcji informacyjnej
9. Zarządzenie o konsultacjach w sprawie programów współpracy na 2019 r.
10. Zarządzenie o konsultacjach dot. programów współpracy
11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
12. Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 r.
13. Raport z konsultacji Programów Współpracy na 2019 r. i 2019-2021
14. Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany ychwały w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
15. Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
16. Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2018 rok

Ilość odwiedzin: 1053

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner