logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
minus Samorząd terytorialny
   minus 2018
      minus Państwowa Komisja Wyborcza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu – ogłoszenia oraz ważne informacje i wizualizacja wyborów
      minus Obwieszczenia, uchwały, zarządzenia
      minus Komisarz i urzędnicy wyborczy
      minus Zarządzenie wyborów - KALENDARZ WYBORCZY
      plus INFORMACJE I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
      minus Wykaz zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych
      minus Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Opola
      minus OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
      minus OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH
      minus INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
      minus MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
      plus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
      minus Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej
      minus GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
      minus PROTOKOŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU Z WYBORÓW
   plus 2014
   plus 2010
   plus 2006
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu do spraw wyborów do Rady Miasta Opola oraz wyboru Prezydenta Miasta Opola.

Uchwała Nr LXVII/1275/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1167/18 Rady Miasta Opola z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr LXVII/1276/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 20 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Podział Miasta Opola:  numery okręgów wyborczych oraz stałe i odrębne obwody głosowania.

Ilość odwiedzin: 1518
Nazwa dokumentu: OKRĘGI I OBWODY WYBORCZE
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2018-04-21 14:45:11
Data udostępnienia informacji: 2018-04-21 14:45:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 13:40:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner