logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         plus Konsultacje - prawo miejscowe
         plus Konsultacje Społeczne 2016
         plus Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
         minus Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
         plus Konsultacje społeczne 2017
         plus Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
         minus Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
         plus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
         minus Konsultacje społeczne 2018
            minus Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 rok
            minus Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            minus Ogłaszenie o rozpoczęciu Akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały
            minus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            minus Zarządzenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
            minus Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            minus Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi w Opolu projektu uchwały
            minus Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje dot. Nagrody im. Jana Całki
            minus Ogłoszenie akcji informacyjnej
            minus Zarządzenie o konsultacjach w sprawie programów współpracy na 2019 r.
            minus Zarządzenie o konsultacjach dot. programów współpracy
            minus Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
            minus Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2018 r.
            minus Raport z konsultacji Programów Współpracy na 2019 r. i 2019-2021
            minus Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany ychwały w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki
            minus Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
            minus Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2018 rok
         plus Konsultacje społeczne 2019
         plus Konsultacje Społeczne 2020
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Działając na podstawie § 16 ust. 3 i 4  Uchwały nr XXV/456/16 Rady Miasta Opola z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz.Woj. Opol. z 2016 r. poz. 987)

Prezydent Miasta Opola

ogłasza rozpoczęcie Akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta.

 

Akcja informacyjna prowadzona będzie z wykorzystaniem następujących kanałów informacji:

  • Oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miasta Opola.
  • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.
  • Kampanii informacyjnej na portalach społecznościowych.
  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.
  • Bezpośrednim przesłaniem informacji do organizacji.
  • Przekazaniem informacji Radzie Miasta i radom dzielnic.

Akcja informacyjna potrwa minimum 10 dni,  począwszy od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje rozpoczną się z dniem podania do publicznej wiadomości zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola

Ilość odwiedzin: 555
Nazwa dokumentu: Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2018-05-09 14:40:05
Data udostępnienia informacji: 2018-05-09 14:40:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 08:13:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner