logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
minus Petycje
   minus Rok 2021
   minus Rok 2020
   minus Rok 2019
   minus Rok 2018
   minus Rok 2017
   minus Rok 2016
   minus Rok 2015
   minus Informacja o petycjach
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INNE > Petycje > Rok 2018

Petycja Nr OR-I.152.1.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności i zapotrzebowaniu energetycznym,
 2. Data złożenia: 30.04.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.1.2018           Załącznik - Wykaz zadań

Petycja Nr OR-I.152.2.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany praktyki, polegającej na bezprawnym nałożeniu obowiązku podania numeru rejestracyjnego parkującego pojazdu w sytuacji pobierania lub wnoszenia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Opolu,
 2. Data złożenia: 07.06.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Prawo na Drodze,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Prośba o uzupełnienie treści petycji
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.2.2018

Petycja Nr OR-I.152.3.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których podmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie,
 2. Data złożenia: 25.07.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.3.2018

Petycja Nr OR-I.152.4.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną,
 2. Data złożenia: 20.08.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.4.2018

Petycja Nr OR-I.152.5.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przywrócenia kursowania linii nr 11 przez Dzielnicę Gosławice oraz uruchomienia komunikacji miejskiej na ulicy Lipowej,
 2. Data złożenia: 03.08.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.5.2018

Petycja Nr OR-I.152.6.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie poprawy efektywności energetycznej i wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
 2. Data złożenia: 13.09.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.6.2018

Petycja Nr OR-I.152.8.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie wdrożenia procedur  związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie, o której mowa w art.10a Ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Data złożenia: 08.11.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.8.2018

Petycja Nr OR-I.152.9.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Solskiego na odcinku przy dwujęzycznym żłobku i przedszkolu Kraina Marzeń,
 2. Data złożenia: 07.11.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.9.2018

Petycja Nr OR-I.152.10.2018

 1. Przedmiot petycji: w sprawie uhonorowania Lecha Wałęsy, jako człowieka - symbolu doprowadzającego do przełomowych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989r. z okazji zbliżającej się 30 rocznicy tego wydarzenia,
 2. Data złożenia: 11.12.2018r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody na udostępnienie danych osobowych,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Prośba o opinię w przedmiotowej sprawie skierowana do Prezydenta Miasta Opola,
 7. Opinia Prezydenta Miasta Opola,
 8. Odpowiedź na petycję OR-I.152.10.2018

 

 

Petycje przekazane według właściwości:

Petycja Nr OR-I.152.7.1.2018 - skierowana do Dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.

Petycja Nr OR-I.152.7.2.2018 - skierowana do wskazanych Dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.

Ilość odwiedzin: 7371
Nazwa dokumentu: Rok 2018
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 09:06:58
Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 09:06:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 09:12:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner