logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-0913- 14/1 /2005

Opole, dnia  30 grudnia 2005 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  15/2005

 

Zakres kontroli:

·   Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Zarządem Dróg.

·   Opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych.

·   Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o zamówienia publiczne

·   Likwidacja zbiornika  przeciwpożarowego przy ul. Wiejskiej w Opolu.

·   Realizacja umów,

·   System  kontroli wewnętrznej.

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Inżynierii Miejskiej

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 19.09-19.10.2005r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Izabela Gaj

 główny specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

kierownik zespołu kontrolnego

Tadeusz Lech

inspektor  w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu-

członek zespołu kontrolnego

Agnieszka Lisiecka

podinspektor  w Wydziale Kontroli

Wewnętrznej i Audytu-

członek zespołu kontrolnego

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr    32/2005 z dnia  19.09.2005r.

Nr    33/2005 z dnia  19.09.2005r.

Nr   34/2005  z dnia  19.09.2005r.

Przedmiot kontroli

1. Nadzór nad Miejskim Zarządem Dróg

2. Procedury związane z opracowywaniem programów, koncepcji  i projektów. technicznych oraz związane z tym zamówienia publiczne.

3. Likwidacja zbiornika przeciwpowodziowego w Opolu.

4. Nadzór nad szaletami miejskimi i oświetleniem ulic miasta.

5.System kontroli wewnętrznej

Okres objęty kontrolą

2004 i 2005 rok

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Stanisław Głębocki - naczelnik

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

 (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – kierownik Referatu

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - inspektor

 

I. Techniki zastosowane podczas postępowania

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie akt sprawy, pisemnych informacji i wyjaśnień pracowników kontrolowanego Wydziału.

II. KRYTERIA

 

 II.1. Nadzór nad MZD

 

Cele

Podstawy prawne

Wydział prowadzący nadzór

Usg

Ufp

Ur

KP

RO

 OSZCZĘDNOŚĆ

 

28.3.1

25.2

 

 

8

WIM

WF

CELOWOŚĆ

 

28.1

28.3.1

138.1.4,5

 

 

8

WIM

EFEKTYWNOŚĆ

 

28.3.1

28.5

 

 

8

WIM

RZETELNOŚĆ

 

138.1.1,3,4

21,24,77,79

 

8

WIM

 TERMINOWOŚĆ  

 

25.2

28.3.2,

138.1.6,1

 

 

8

WIM

PLANOWOŚĆ

 

29.4

33.1

 

 

8

WIM

PROCEDURY

 

35a.2.1

138.1.18

 

 

 

WIM

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

 

28.2

77.1

 

 

WIM

ZGODNOŚĆ Z AKTAMI WEWNĘTRZNYMI PODMIOTU

 

 

 

 

4.2, 8, 9,12,45,47,52

WIM

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI KIEROWNICTWA

 

35.5,

138.3

 

100

 

WIM

OCHRONA ZASOBÓW

 

 

71, 72

 

 

WIM

WF

WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

I BŁĘDÓW

 

28a.1

28b

4.5

53.1

 

 

WIM

WF

ZAPOBIEGANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCIOM

I BŁĘDOM

 

28a.1

35.3,

35a.2.1

 

4.5

7

79

104

8

WIM

WF

ORGANIZACJA PRACY I KIEROWANIE JEDNOSTKĄ (m.in.delegowanie uprawnień)

47.1

28a.2

138.2

138.1.2,3,7

52.2

 

 

WIM

WF

 

 

 

 

Usg – ustawa o samorządzie gminnym

Ufp  – ustawa o finansach publicznych

Ur    – ustawa o rachunkowości

KP   – Kodeks pracy

RO  – Regulamin Organizacyjny Miasta Opola

WIM – Wydział Inżynierii Miejskiej

WF – Wydział Finansowo-Księgowy

 

 II.2. Procedury związane z opracowywaniem programów, koncepcji i projektów technicznych oraz związane z tym zamówienia publiczne.

 II.2.1.Zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań Referatu Dróg i Higieny Komunalnej należy opracowywanie programów, koncepcji i projektów technicznych rozwoju układu komunikacyjnego,

 II.2.2.Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zadań Referatu Uzbrojenia Technicznego należy: opracowywanie programów, koncepcji  i projektów technicznych:

1.      ujęć wody i sieci wodociągowej,

2.      oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

3.      oświetlenia ulic i placów,

 II.2.3.Zgodnie z  § 1 Załącznika nr 1 do  Zarządzenia Nr OR.I

Załączniki do pobrania: 2006-02-27 14:38:12 - Tabela- Finanse (199.50 kB)
2006-02-27 14:42:05 - wykres 1 (28.00 kB)
2006-02-27 14:44:00 - tabela nr 4 (108.50 kB)
2006-02-27 14:46:16 - Tabela nr 5 (30.00 kB)
2006-02-27 14:51:31 - Stanowisko zespołu kontrolnego (25.50 kB)
2006-02-27 14:53:38 - Wnioski pokontrolne (79.00 kB)
2006-02-27 14:56:16 - wystąpienie pokontrolne (65.50 kB)
2006-02-28 10:41:29 - Zastrzeżenia do protokołu (99.72 kB)

Ilość odwiedzin: 18613
Nazwa dokumentu: protokół kontroli i zmiany do protokołu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-02-27 14:19:30
Data udostępnienia informacji: 2006-02-27 14:19:30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-28 10:41:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner