logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Transport publiczny
   minus Dystrybucja biletów
   minus Transport zeroemisyjny
   minus Raport z konsultacji
   minus Lista przystanków prywatnych w Mieście Opolu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.), Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców Miasta Opola do udziału w konsultacjach społecznych projektu ww. dokumenty pn. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

 • w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17, pok. 15, 45-081 Opole,
  w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki
  w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach 7:30 – 14:00;
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola, pod adresem: bip.um.opole.pl, w dziale „Inne”, w zakładce „Transport publiczny”.

 

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na Formularzu składania uwag i wniosków, w dniach od 05.11.2018 r. do 26.11.2018 r., w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną, bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wt@um.opole.pl;
 • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole;
 • lub ustnie do protokołu w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Piastowska 17,
  45-081 Opole
  , pok. 15, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki w godzinach 7:30 – 14:00.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu” upływa w dniu 26 listopada 2018 r.

Załączniki do pobrania: 2018-11-05 09:46:22 - Analiza kosztów i korzyści (2.24 MB)
2018-11-05 09:49:50 - Formularz AKK autobusy zeroemisyjne Opole (72.50 kB)

Ilość odwiedzin: 852
Nazwa dokumentu: Transport zeroemisyjny
Skrócony opis: Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w mieście Opolu.
Osoba, która wytworzyła informację: Leszek Pałosz
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Pałosz
Osoba, która wprowadzała dane: Leszek Pałosz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05 09:26:30
Data udostępnienia informacji: 2018-11-05 09:26:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 09:54:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner