logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   minus Komisje Rady Miasta
   minus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   plus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023)
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   minus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
      minus Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
      minus Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
      minus Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
      minus Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
      minus Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
      minus Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
      minus Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
      minus Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
      minus Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
      minus Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
      minus Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
      minus Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
      minus Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
      minus Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
      minus Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
      minus Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
      minus Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
      minus Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
      minus Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
      minus Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
      minus Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii
      minus Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
2. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
3. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
4. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
5. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
6. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
7. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
8. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
9. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
10. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
11. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
12. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
14. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
15. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
16. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
17. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
18. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
19. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
20. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
21. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
22. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
23. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
24. Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
25. Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
26. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
27. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
28. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
29. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
30. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
31. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
32. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
33. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
34. Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
35. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
36. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
37. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
38. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
39. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
40. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
41. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
42. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
43. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
44. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
45. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
46. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
47. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
48. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
49. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
50. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
51. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
52. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
53. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
54. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
55. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
56. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
57. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
58. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
59. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
60. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
61. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
62. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
63. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
64. Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
65. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
66. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
67. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
68. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
69. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
70. Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
71. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii
72. Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym

Ilość odwiedzin: 516
Nazwa dokumentu: Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 13:14:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner