logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
minus Rada Miasta
   minus Skład Rady Miasta
   minus Kluby Radnych
   minus Komisje Rady Miasta
   minus Protokoły Komisji Rady Miasta
   minus Sesje Rady Miasta Opola
   plus Sesje Rady Miasta Opola VIII kadencji (2018-2023)
   minus Protokoły Rady Miasta Opola
   minus Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
   minus Zapytanie radnej Jolanty Kaweckeij w sprawie promocji zdrowia dzieci
   plus Raporty o stanie gminy
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Kurpiowskiej
2. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie latarni przy ul. Cmentarnej
3. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progów zwalniających
4. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie przekraczania prędkości na ul. Kwoczka
5. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
6. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie wsiadania do autobusów MZK osób na elektrycznych wózkach inwalidzkich
7. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie przejścia dla pieszych ul. Nyska
8. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
9. Interpelacja radnego Tomasza Wróbla w sprawie Alei Gwiazd Opolskiego Sportu
10. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dostępności gabinetów weterynaryjnych w Opolu
11. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie budowy chodnika i poszerzenie jezdni wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Lisciastej w dzielnicy Czarnowąsy
12. Interpelacja radnego Łukasza Sowady w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
13. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie użytkowania wieczystego
14. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie leczenia stomatologicznego niepełnosprawnych
15. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie inwestycji unijnych
16. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie udostępnienia parkingu "TBS dla seniorów" oraz braku miejsc postojowych na os. Dambonia
17. Interpelacja radnego Edwarda Odelgi w sprawie rozbudowy PSP nr 9
18. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Niemodlińskiej 36-38
19. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Borówkowej
20. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie rachunków za energię elektryczną
21. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dostępu do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej
22. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uzupełniającego nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
23. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Spychalskiego
24. Interpelacja radnego w sprawie naprawy ul. Kościuszki w ramach okresu gwarancyjnego
25. Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Stoińskiego
26. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie przeglądu drzewostanu
27. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkowania samochodów wzdłuż ul. Staromiejskiej
28. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie poprawek dotyczących rewitalizacji pl. św. Sebastiana
29. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych do pacjentek z niepełnosprawnością
30. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych czynnych w niestandardowych godzinach
31. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew wzdłuż ulicy Chabrów.
32. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablic informacyjnych wskazujących kierunki do instytucji kultury
33. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy informacyjnej na Ostrówku
34. Interpelacja ranej Elżbiety Kurek w sprawie przebudowy drogi w Czarnowąsach - ul. Jaśminowa
35. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nawierzchni na ul. Ziwerzynieckiej
36. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie wymiany oświetlenia w przejściu pod ul. Niemodlińską
37. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych odprowadzających wodę na ul. Wojska Polskiego
38. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na płotach placów budów na ul. 1 -go Maja/Katowicka oraz Krakowska
39. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej dot. kwestii nieuregulowanych płatności firmie Auto Czok
40. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie dostosowania Programu szczepień HPV do chłopców w wieku 12 lat
41. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie sondy internetowej dot. nowych placów zabaw
42. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usuwania pojazdów
43. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planowanej ilości nasadzeń drzew w 2019 r.
44. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie ustawy o wdrażaniu elektromobilności
45. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie słupków drogowych w okolicach ul. Koszyka
46. Zapytanie radnego Sławomira Batko w sprawie sprzedaży działki przy ul. Arki Bożka
47. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Orlika Opole
48. Interpelacja radnego Jacka Kasprzyka w sprawie zwiekszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku ul. Krapkowickiej, pomiędzy rondem, a wiaduktem kolejowym
49. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie oczyszczania miasta w sezonie zimowym 2018/2019
50. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. Podkowińskiego w Opolu-Czarnowąsach
51. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Zakrzów
52. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie utworzenia dodatkowego połączenia MZK na linii Centrum-Chmielowice-Wawelno oraz Centrum-Żerkowice-Wawelno
53. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej dot. spraw istotnych dla środowiska młodzieżowego
54. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - Plac św. Sebastiana
55. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - gaj różany
56. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie zieleni miejskiej - utworzenie przestrzeni do bezpłatnego dzielenia się roślinami
57. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie doraźnej poprawy estetyki placów i skwerów w 2019 r.
58. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie poprawy sytuacji zwierząt bezdomnych oraz utworzenia komunalnego miejsca pochówku dla zwierząt domowych
59. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie stawek za zajecie pasa drogowego dla restauratorów
60. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie długości wydawanej decyzji za zajęcie pasa drogowego
61. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zazielenia przystanków w Opolu
62. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie remontów dróg
63. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie monitorowania utrzymania dróg w sezonie zimowym
64. Zapytanie radengo Tomasza Kaliszana w sprawie potrzeb inwestycyjnych
65. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Zamkowego
66. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie progów zwalniających na ul. Wałowej
67. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie prac budowlanych przy Placu Kopernika
68. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
69. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie zorganizowania spotkania z mieszkańcami Os. Róży Wiatrów
70. Zapytanie radnego Tomasza Wróbla w sprawie usunięcia starych słupów oświetleniowych
71. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie kursów w Galerii Sztuki Współczesnej
72. Zapytanie radnego radnego Przemysława Pospieszyńskiegob w sprawie wykazu lokali miejskich ogrzewanych paliwem stałym
73. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszna w sprawie Publicznego Przedszkola nr 18
74. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przekazywania nieruchomości
75. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie przychodni w Opolu- Czarnowąsach
76. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie opolanina
77. Interpelacja radnego marka Kawy w sprawie parkingu na os. Dambonia
78. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie rewitalizacji kamionki Piast
79. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie kładki dla pieszych i rowerzystów na wyspie Bolko
80. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie Centrum Przesiadkowego Zachód
81. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie osiedla Wodna Nuta
82. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Koszyka (chodnik)
83. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie stanu technicznego alejek na cmentarzu Półwsi
84. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie sadów w przedszkolach
85. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ochrony drzew nad kanałem Młynówka
86. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie rekrutacji do przedszkoli i żłobków
87. Zapytanie radnego Przemysława Pytlika w sprawie planu na Małym Rynku
88. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie programów profilaktycznych
89. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przewijaków dla dzieci
90. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie broszur dotyczących planowania przestrzennego
91. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie tablicy przy przystanku
92. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie adopcji kwietników
93. Zapytanie radnej Elżbiety kurek w sprawie standardów wiat przystankowych
94. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji
95. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wycinki drzew na wyrobisku Malina 1
96. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zieleni miejskiej
97. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie harcówki ZHR
98. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zielonego Opola
99. Interpelacja radnego Przemysłąwa Pytlika w sprawie tablicy na bulwarze spacerowym
100. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie odbioru elektrośmieci z domu
101. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie remontu ul. Kośnego
102. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie dojścia do przystanku autobusowego Niemodlińska-Skrzyżowanie (220)
103. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie zanieczyszczenia z ruchu samochodowego
104. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ul. Niemodlińskiej
105. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych
106. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Orlików- przegląd techniczny
107. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ogródków działkowych pomiedzy ul. Rataja, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną
108. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu zabaw przy ul. 1go Maja
109. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie używania dmuchaw
110. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej w podmiotach i lokalizacjach utrzymywanych przez miasto Opole za 2018 r oraz w styczniu i lutym 2019 r.
111. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie węzła ciepłowniczego w Czarnowąsach
112. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ogródków działkowych w rejonie os. AK
113. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Opola za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
114. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie kosztów zużytej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów sporotwych w Opolu za 2018 r. oraz w styczniu i lutym 2019 r.
115. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Rad dzielnic
116. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie terenów zielonych - zestawienie
117. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkingu przy Elektrowni Opole
118. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie rabaty kwiatowej
119. Zapytanie radnej Barbary Kamińskiej w sprawie inwentaryzacji, audytów i aktualnych przeglądów przeciwporażeniowych oświetlenia ulicznego w Opolu między styczniem 2016 r. a lutym 2019 r.
120. Zapytanie radnego Tomasza Kaliszana w sprawie działań podjętych celem zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusowych MZK Opole – w rejonie ul. Wschodniej 22
121. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie innowacyjnego przejścia dla pieszych
122. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie najazdu przy ul. Armii Krajowej
123. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie monitoringu podwórka
124. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzew tlenowych
125. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie dzierżawy przez PZW części akwenu na Bolko
126. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie centrum dla seniorów - Arkadia
127. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie iluminacji Rynku
128. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie wynagrodzenia nauczycieli podczas strajku
129. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ulicy Czaplaka
130. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie strajku nauczycieli
131. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie drzewek na ul. Krakowskiej
132. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie potrzeby remontu i zakupu wyposażenia do kuchni w Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"
133. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie lokali użytkowych - organizacje pozarządowe
134. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyzowania ul. Ozimska/Katowicka
135. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach MZK
136. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie przenośnej toalety w pobliżu prezdszkola
137. Interpelacja radnego Prezmysława Pytlika w sprawie banerów wyborczych
138. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie parkingów
139. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie plakatów w autobusach miejskich
140. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej przychodni na Malince
141. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie nowej parafii
142. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie podejrzenia nierównego dostępu komitetów wyborczych do reklamy w miejskich spółkach
143. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie konfliktu prezydenta z ekologami
144. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie banerów na barierkach
145. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc postojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
146. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dotacji dla ogrodów działkowych
147. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie łąk kwietnych
148. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie wycinki drzew na skwerze u zbiegu ul. Pułaskiego i Waryńskiego
149. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przejscia dla pieszych obok przystanku Piastowska-Urząd Wojewódzki
150. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie psychologów i pedagogów w szkołach w Opolu
151. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie parkowania samochodów na ul. Sempołowskiej
152. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie stanu nawierzchni ul. Szpitalnej
153. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie przystanku autobusowego "Piastowska-Korfantego"
154. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie spacerów badawczych
155. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wesołego miasteczka
156. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza
157. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drewnianych siedzisk
158. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie drzew w ciągu ulicy Kosnego
159. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie rodzinnych ogrodow działkowych
160. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Grunwaldzkiej
161. Interpelacja radnej Joalnty Kaweckiej w sprawie skrzyżowania ulic Morcinka i Grudzickiej z ul. Wschodnią
162. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie skupu plastikowych butelek
163. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie montażu progu zwalniającego ul. Bolkowska
164. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Mostu Piastowskiego
165. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie turnieju Eco Cup
166. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie poziomego oznakowania przejść dla pieszych
167. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie kostki przed biblioteką miejską na ul. Minorytow
168. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie wykorzystywania jednorazowego plastiku
169. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie rowerów miejskich
170. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie miejsc posotojowych przy ładowarkach do aut elektrycznych
171. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
172. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie Straży Miejskiej
173. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie wirtualnego monitora
174. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie sadzenia drzewek
175. Zapytanie radnej Elżbiety Bień w sprawie realizacji wniosków do budżetu
176. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego
177. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie ogródków działkowych
178. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie strefy płatnego parkowania
179. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie podpórek rowerowych
180. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie trawnika przy ul. koszyka- park kieszonkowy
181. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie uschniętych drzew na wyspie Bolko
182. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie łąk kwietnych
183. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie ekranów akustycznych
184. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebojowego Opola
185. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zakazu użytkowania dmuchaw
186. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie zraszaczy powietrza
187. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie marszu równości
188. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie montażu zdrojów ulicznych
189. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie upamietnienia Jerzego Grotowskiego poprzez nadanie jego im. ulicy/pasażu
190. Zapytanie radnego Piotra Mielca w sprawie dopłaty do wymiany pieców w Opolu
191. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie usług współdzielenia środków transportu - hulajnogi, skutery, auta
192. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przystanku MZK 1Maja/Plebiscytowa
193. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie bocznych uliczek Małego Rynku
194. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu przy ul. Reymonta
195. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie ładowarek do telefonów
196. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie chodnika przy ul. Kraszewskiego
197. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie placu Katowicka/Miarki
198. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie progu zwalniającego przy ul. Kurpiowskiej
199. Zapytanie radnej Elżbiety Kurek w sprawie koszenia traw
200. Interpelacja radnej Elżbiety Kurek w sprawie źródeł miejskich
201. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie pałacyku przy ul. Sempołowskiej
202. Interpelacja radnego Sławomira Batko w sprawie przetargu na zabezpieczenie ratownicze kąpielisk
203. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie lotniska w ramach "Małej Polskiej Floty Powietrznej"
204. Interpelacja ranego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie posadzenia bluszczami ekranów dzwiekochłonnych
205. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ulic
206. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie prolongaty miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Opolu
207. Interpelacja radnej Barbary Kamińskiej w sprawie wydatków i dochodów Cmentarza Komunalnego w Opolu wraz z pytaniem o zasadność wzrostu opłat za miejsce na cmentarzu w 2019 r.
208. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie LG Chem
209. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie bezpieczeństwa na ul. ks. B. Domańskiego
210. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie zaniedbania w nawadnianiu drzew
211. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie przebudowy kładki na Bolko
212. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie odnowy zieleni
213. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie zainstalowania oczyszczaczy w żłobkach i przedszkolach
214. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie dokończenia budowy chodnika
215. Interpelacja radnej Elżbiety Bień w sprawie połączeń komunikacyjnych
216. Interpelacja radnego Przemysława Pospieszyskiego w sprawie opłaty śmieciowej
217. Interpelacja radnego Piotra Mielca w sprawie zniczy do ponownego wykorzystania na cmentarzu
218. Interpelacja radnej Anny Łęgowik w sprawie realizacji ustawy o elektromobilności
219. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie elektrycznego autobusu do ZOO
220. Zapytanie radnego Przemysława Pospieszyńskiego w sprawie realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji miejskiej tężni"
221. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego na ul. Robotniczej
222. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ul. Wschodniej
223. Zapytanie radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie ronda na ul. Tysiąclecia
224. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie infrastruktury rzeczno-portowej
225. Interpelacja radnej Jolanty Kaweckiej w sprawie grobu E. Osmańczyka
226. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie pożydowskiego mienia bezspadkowego
227. Interpelacja radnego Przemysława Pytlika w sprawie progu zwalniającego w Brzeziu
228. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Niemodlińską a ul. K.Szymanowskiego
229. Interpelacja radnego Marka Kawy w sprawie cmentarza na ul. Niemodlińskiej
230. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie włączenia się do akcji - "Jedno drzewo jedno dziecko"
231. Interpelacja radnego Tomasza Kaliszana w sprawie poprawy bezpieczeństwa na pl. Daszyńskiego

Ilość odwiedzin: 1099
Nazwa dokumentu: Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Kowalczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-22 13:14:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner