logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   plus Zamówienia publiczne
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   minus OGŁOSZENIA
      minus Ogłoszenie
         plus Informacja
         minus Ogłoszenie
         minus Ogłoszenie
         minus Informacja 12.12.2018 r.
         minus Ogłoszenie 20 XII 2018 r.
      minus Informacja 20.12.2018 r.
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej opiniujęcej oferty na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, tj.:

  1. pn.: „Wydawanie w latach 2019 – 2020 jednodaniowych, gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”,
  2. pn.: „Organizacja i świadczenie w latach 2019 – 2020 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”,
  3. pn.: „Organizacja i świadczenie w latach 2019 – 2020 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu”

Załączniki do pobrania: 2018-12-13 16:22:07 - Zarządzenie-powołanie Komisji Konkursowej (598.86 kB)

Ilość odwiedzin: 526
Nazwa dokumentu: Informacja 12.12.2018 r.
Skrócony opis: Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej
Podmiot udostępniający: Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Pawlak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Pawlak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Pawlak
Data wytworzenia informacji: 2018-12-12 16:18:00
Data udostępnienia informacji: 2018-12-12 16:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 16:27:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner