logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: Inspektor ochrony danych osobowych w Opolu, ul. Armii K
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
Zastępca Dyrektora
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
7. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
10. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Stanowisko Głównego Księgowego
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
konkurs na wolne, nieurzędnicze stanowisko pracy: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etatu
12. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
13. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
15. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
16. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Działu Finansowego w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor
23. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
24. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.płac
25. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
26. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
27. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
28. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik sekcji żywienia
29. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
30. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
urzędnicze stanowisko pracy: specjalista- koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej Opole, ul. Krakowska 32 w wymiarze 1,0 etatu
32. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Główny księgowy
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej Opole, ul. Małopolska 20A w wymiarze 1,0 etatu
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
37. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
38. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
39. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
40. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
41. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
42. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.kształcenia ustawicznego
43. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
główny księgowy
44. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
spec.ds.administracyjnych
45. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
46. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.księgowości
47. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Konkurs na wolne, nieurzędnicze stanowisko pracy: Instruktor kulturalno-oświatowy-pomoc biurowa w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu”
48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
49. Zespół Szkół Mechanicznych
spec.ds.administracji
50. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Zastępca Dyrektora
51. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y
52. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
53. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
54. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Główny księgowy
56. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
radca prawny
57. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: St. referent w Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18
58. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:  pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu w wymiarze 1,0 etatu 
59. Zespół Szkół Zawodowych nr 4
specjalista ds.uczniowskich
60. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
62. Zespół Szkół Budowlanych
specjalista ds.kadrowo-administracyjnych
63. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 14, organizuje nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: K

Ilość odwiedzin: 105255

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner