logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: Inspektor ochrony danych osobowych w Opolu, ul. Armii K
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
specjalista ds.płac i księgowości
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
sam.referent ds.płac i księgowości
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
Zastępca Dyrektora
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.kadr
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
radca prawny
7. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
10. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Stanowisko Głównego Księgowego
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
konkurs na wolne, nieurzędnicze stanowisko pracy: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etatu
12. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
13. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
specjalista ds.kadr
15. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń
16. Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
referent ds.płac
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa/y
19. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Działu Finansowego w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Starszy referent w Sekcji Świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
22. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor
23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor
24. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta
25. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
specjalista ds.płac
26. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Główny księgowy
27. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy: Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
29. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kierownik sekcji żywienia
30. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym
31. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr
32. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
specjalista ds. płac i księgowości
34. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
specjalista ds.administracji
35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
urzędnicze stanowisko pracy: specjalista- koordynator w Centrum Aktywizacji Społecznej Opole, ul. Krakowska 32 w wymiarze 1,0 etatu
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
37. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Główny księgowy
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
referent ds.administracyjnych
39. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze, kierownicze stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej Opole, ul. Małopolska 20A w wymiarze 1,0 etatu
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy inspektor ds.bezpieczeństwa i higieny pracy
41. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Wolne stanowisko urzędnicze ds. płac
42. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
43. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich
44. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. zamówień publicznych
45. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
46. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds.kadr
47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
informatyk
48. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko urzędnicze ds.kształcenia ustawicznego
49. Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
główny księgowy
50. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
spec.ds.administracyjnych
51. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
52. Zespół Szkół Ekonomicznych
referent ds.księgowości
53. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Konkurs na wolne, nieurzędnicze stanowisko pracy: Instruktor kulturalno-oświatowy-pomoc biurowa w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu”
54. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
starsza księgowa
55. Zespół Szkół Mechanicznych
spec.ds.administracji
56. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Dyrektor
57. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
Zastępca Dyrektora
58. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych

Ilość odwiedzin: 77223
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
Osoba, która wytworzyła informację: UMO
Osoba, która odpowiada za treść: UMO
Osoba, która wprowadzała dane: Jadwiga Kost
Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 13:00:40
Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 13:01:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner