logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2018
      minus REGULAMIN NABORU
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus ARCHIWUM NABORÓW
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ds.zarządzania zielenią miejską
2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ds. nadzoru nad zielenią miejską
3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.nadzoru nad zielenią miejską
4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.zarządzania zielenią miejską
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds.obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
6. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
7. Wydział Geidezji i Karografii
stanowisko ds. przygotowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
8. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. nadzoru nad zielenią miejską
9. Wydział Polityki Społecznej
koordynator ds. realizacji terapii i współpracy z placówkami wsparcia dziennego w Opolu przy realizacji projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłośćś – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w m
10. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 2
11. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 3
12. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
13. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej
14. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
ds. kontroli i audytu wewnętrznego
15. Wydział Transportu
stanowisko ds. budowy sieci sprzedaży biletów, infrastruktury i wdrażania elektromobilności
16. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
17. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 5
18. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
19. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
20. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. rozliczeń i obsługi technicznej budynków Urzędu Miasta Opola
21. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. obsługi oraz cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego
22. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
23. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacji mapy numerycznej
24. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. planowania i rozwoju zieleni miejskiej
25. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
26. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. obsługi inwestorów
27. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
28. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. zrównoważonego rozwoju i monitoringu
29. Biuo Rady Miasta
stanowisko obsługi przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola
30. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. administracji GIS
31. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
32. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
33. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji Społecznej nr 2
34. Centrum Dialogu Obywatelskiego
Kierownik Referatu ds. Integracji Społecznej
35. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacji mapy numerycznej
36. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
37. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
38. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds.integracji społecznej nr 1
39. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
40. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej
41. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. obsługi inwestorów
42. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
43. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
44. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
45. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej
46. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
47. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych (2)
48. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
49. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
50. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej organu i rozliczenia jednostek organizacyjnych miasta Opola (2)
51. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych (3)
52. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
53. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds.ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
54. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
55. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji
56. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
57. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
58. Wydział Oświaty
stanowisko ds. elektrycznych
59. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
60. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyki
61. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. integracji nr 3
62. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. integracji nr 2 (0,5) etatu
63. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 10

Ilość odwiedzin: 37633
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 08:44:36
Data udostępnienia informacji: 2019-01-07 08:44:36
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 08:47:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner