logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1711.00001.2016                      

    

 Opole, 28.04.2016r. 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 3/16

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Mechanicznych

w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 08.02.2016  do 29.02.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Łukasz Drożdżyński – specjalista 

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Gospodarka finansowa, w tym ZFŚS oraz zawieranie umów cywilnoprawnych – zasadność i źródła finansowania

Okres objęty kontrolą

                       2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Bogusław Januszko - Dyrektor

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Danuta Przybycień – Główna Księgowa

Bożena Włodarczyk – kierownik Gospodarczy

     

Podstawy prawne:
1.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z
       2013 r., poz. 885
z późn. zm.).

2.   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j  Dz.U.  z 2013 r.,
       poz. 330 z późn. zm.).

3.   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
      (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 111)

4.  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
      standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
.

5.    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. (t.j Dz.U
       z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.).

6.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w
      sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania   
      odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz.349)
.

7.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie  
       szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów    
       oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207
       z późniejszymi zmianami).

  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289.)

 10. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r.
        późn. zm.
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 
       dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich  
       przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego   
       dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
       zatwierdzania.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, gospodarowania mieniem, gospodarowania ZFŚS, zasadności i źródeł finansowania zawieranych umów cywilnoprawnych.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych  w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez główną księgową i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.

Zapoznano się z organizacją gospodarki środkami ZFŚS oraz z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Sprawdzono prawidłowość poszczególnych zapisów regulaminu pod kątem ich zgodności  z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustalono źródła i kwoty wszystkich wpływów środków pieniężnych na rachunek funduszu socjalnego. Sprawdzono prawidłowość dokonywania odpisów i terminowość ich przekazywania na rachunek bankowy. Ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków z funduszu (konto135, strona Ma). Dokonano analizy dokumentacji księgowej i innej dotyczącej przyznanych świadczeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem i ustawą.       
Sprawdzono zgodność kwot ze sprawozdań RB-27S i RB-28S z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Urzędu Miasta Opola.

W zakresie dochodów budżetowych ustalono źródła dochodów oraz sprawdzono dowody przekazania środków do Urzędu Miasta.

W zakresie wydatków budżetowych kontrolą objęto wydatki z paragrafów 6050, 6060, 4270 i 4300. Sprawdzono zgodność wyboru kontrahentów z procedurami wewnętrznymi jednostki.  Szczegółową kontrolą objęto wydatki w miesiącu lipcu w paragrafach 4270 i 4300. Sprawdzono zgodność ewidencjonowania wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.
W zakresie wydzielonego rachunku dochodów sprawdzono wybrane wydatki  z dwóch paragrafów rozdziału 85410 -  Internaty i bursy szkolne.

W zakresie zobowiązań sprawdzono zgodność kwot z ewidencją, ustalono okresy i tytuły oraz terminy spłat.

W zakresie należności sprawdzono zgodność kwot z ewidencją oraz podejmowane działania celem ich uregulowania.

 

Kryteria

1.  Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -
     ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu
     świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania
     środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności
     socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z
     Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na
     tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych
     form wychowania przed-szkolnego.

2. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych -
   działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych
   form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
   opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez
   dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach
   wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub
   finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na
   warunkach określonych umową.

3. Zgodnie z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

      - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu
       uzależnia się od  sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby  
       uprawnione do korzystania z Funduszu.

4. Zgodnie z art. 223 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,     

5. Zgodnie z § 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

6. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Odprowadzenie środków finansowych, o których mowa w art. 223 ust. 4 ustawy, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  7. Zgodnie z art. 44 ust. 1. pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

  8. Zgodnie z § 2 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia
9.11.2010r. - źródłami dochodów, s
ą:

    - wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych, a w  
 szczególności ze:

    - sprzedaży materiałów metodycznych,

    - wpływów z realizacji form doskonalenia zawodowego.

  9. Zgodnie z § 3 pkt 3 uchwały nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia  
  9.11.2010r. - dochody, o których mowa w § 2, przeznacza si
ę na:

    1) cele wskazane przez darczyńcę;

    3) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów,
   o których mowa w § 2 pkt. 3.

 

USTALENIA KONTROLI

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określił pracodawca w zarządzeniu dyrektora jednostki nr 16/2011 z dnia 30.03.2011 r. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Regulamin uzależnia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Dochody funduszu

Z zaświadczenia bankowego z dnia 09.01.2015 r. (akta kontroli Nr 16/3/I/1) wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 r. wynosił 79.893,26 zł. Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS). Łączna kwota odpisu przekazanego na rachunek funduszu na koniec 2015 r. wynosiła 217.906,36 zł. (akta kontroli Nr 16/3/I/2-3). Odpisu dokonano od 97,24 etatów pracowników szkoły i internatu oraz 28 emerytów, zgodnie ze stanem zatrudnienia na koniec 2015 r. przekazanym do wydziału Budżetu. Stan etatów był mniejszy i wynosił odpowiedni 94,57 etatów oraz 27 emerytów. W związku z powyższym dokonano korekty odpisu i w dniu 22.12.2015 zwrócono do Urzędu Miasta Opola nadpłatę dokonanego odpisu w kwocie 19.800,00 zł (WB 130). Dokonano również korekty polegającej na zwiększeniu odpisu o 3.363,03 zł. Kwotę tę przelano w dniu 22.12.2015 r.

Ostateczna kwota odpisu jest zgodna z ewidencją kont 135 i 851 oraz ze sprawozdaniem RB 28S (akta kontroli Nr 16/3/I/2-3)

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu w terminach ustawowych tj. w dniach:

  • 29.05.2015r. – 176.175,00 zł (75%),
  • 30.09.2015r. -   58.168,33 zł (25%),

Razem:      234.343,33 zł

Z analizy zapisów dokonanych na kontach 135 i 851  wynika, że na kwotę dochodów oprócz dokonanych ww. odpisów składały się także środki z tytułu:

-  odsetek bankowych w kwocie 1.484,65 zł,

-  spłat pożyczek mieszkaniowych w kwocie 117.611,69 zł

-  odpłatności pracowników w kwocie 2.180,00 zł

- wpłaty z Urzędu Miasta Opola kwoty 69.226,56 zł na nauczycieli emerytów i rencistów.
Z wydruku konta 135 wynika, że łączna kwota obrotów zarówno po stronie Winien i Ma była wyższa o 24.653,00 zł od faktycznych wpływów i wydatków funduszu. Na podstawie analizy wydruku konta 135 oraz wyjaśnień udzielonych przez główną księgową kontrolowanej jednostki ustalono, że wynika to z faktu księgowania na tym koncie operacji nie mających wpływu na dochody i wydatki np. wpłaty pracownicze z których pokrywano koszty organizacji imprez.

Wydatki  funduszu

Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w 2015 r.

Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki  na świadczenia ZFŚS w kontrolowanym okresie wyniosły ogółem 455.136,97 zł.

Ustalono, że wydatki dotyczyły niżej wymienionych rodzajów świadczeń:

 - pożyczki mieszkaniowe w kwocie 121.468,00 zł,

 - zapomogi w kwocie 74.218,00 zł,

 - dofinansowania do żłobka lub przedszkola w kwocie 5.200,00 zł,

 - dofinansowania do wypoczynku dzieci w kwocie 4.833,75 zł,

 - zapomogi losowe w kwocie  32.200,00 zł,

 - świadczeń urlopowych nauczycieli w kwocie 68.069,22 zł,

 - wczasy pod gruszą w kwocie 127.678,00 zł,

 - wypoczynek i rekreacja dla dorosłych organizowana przez pracodawcę
    w kwocie 16.530,00 zł,

 - wypoczynek i rekreacja dla dzieci organizowana przez pracodawcę
    w kwocie 4.940,00 zł.      

Saldo konta 135 na dzień 31.12.2015r. wynosiło 33.165,55 zł i było zgodne z zawiadomieniem bankowym z dnia 08.01.2016 r.

Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały oryginały dokumentacji stanowiącej podstawę przyznania poszczególnych świadczeń i potwierdzającą ich wypłatę. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawiają się następująco:

Pożyczki mieszkaniowe w kwocie 121.468,00 zł

Udzielono 17 pożyczek na cele mieszkaniowe w wysokości od 2.968,00 zł do 8.000,00 zł. Podstawą przyznania pożyczki było zawarcie umowy. Wysokość udzielonych pożyczek była zgodna z regulaminem ZFŚS. Na podstawie wyciągu bankowego, konta 234 oraz listy płac ustalono, że pożyczki są spłacane.
Zapomogi dla pracowników w kwocie 74.218,67 zł

Udzielono 158 zapomóg w kwotach od 100,00 zł do 700,00 zł. Zapomóg udzielono na podstawie złożonych przez pracowników wniosków. Przy wypłacie tego świadczenia brano pod uwagę sytuację materialną danej osoby. Wysokość udzielonych zapomóg jest zgodna z regulaminem ZFŚS.

Dofinansowania do żłobka lub przedszkola 5.200,00 zł

Udzielono 11 jednorazowych dofinansowań tego rodzaju w kwotach od 350,00 zł do 700,00 zł. Podstawą ich przyznania było  złożenie przez zainteresowanego wniosku wraz z zaświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do placówki.

Kwoty dofinansowania są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Dofinansowania do wypoczynku dzieci  w kwocie 4.833,75 zł

Udzielono 11 dofinansowań w tym zakresie w wysokości od 62,50 zł do 1.350,00 zł. Podstawą ich przyznania było  złożenie przez zainteresowanego wniosku. Kwoty dofinansowania są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Zapomogi losowe w kwocie  32.200,00 zł

Udzielono 17 zapomóg  w wysokości od 500,00 zł do 3.500,00 zł. Podstawą udzielenia zapomogi było złożenie wniosku pracownika. Kwoty zapomóg  są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Świadczenia urlopowe nauczycieli w kwocie 68.069,22 zł

Świadczenia udzielono 71 osobom w kwotach od 348,38 zł do 897,93 zł na podstawie listy płac a ich wysokość była uzależniona od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia. Podstawą wypłaty świadczenia była decyzja dyrektora. Kwoty świadczenia były zgodne z regulaminem ZFŚS oraz Kartą Nauczyciela.

Wczasy pod gruszą w kwocie 127.678,00 zł

Udzielono  111 świadczeń tego typu w kwotach od 800,00 zł do 1.500,00 zł w tym 78 świadczeń zostało przyznanych pracownikom a 33 emerytom.
Podstawą wypłacenia świadczenia był złożony przez pracownika wniosek oraz kara urlopowa.  Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami dochodowymi branymi pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Wypoczynek i rekreacja dla dorosłych organizowana przez pracodawcę w kwocie 16.530,00 zł  
Udzielono 40 świadczeń w tym zakresie w kwotach od 137,50 zł do 415,00 zł.
Świadczenia były związane z wycieczką zorganizowaną dla pracowników.  Wypłacone kwoty są zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami dochodowymi.  

Wypoczynek i rekreacja dla dzieci organizowana przez pracodawcę w kwocie 4.940,00 zł

Udzielono 46  świadczeń w tym zakresie w kwotach od 100,00 zł do 120,00 zł. Przedmiotem świadczenia były bilety do kina oraz bony do salonu EMPIK dla dzieci pracowników. Wypłacone kwoty były zgodne z regulaminem ZFŚS oraz kryteriami  dochodowymi.

Dochody budżetowe

W dniu 01.02.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki za 2015 r. Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.438,03 zł i zaewidencjonowano je w dwóch działach i rozdziałach (akta kontroli Nr 16/3/I/12-13)

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Łączne dochody wyniosły 63,20 zł i uzyskano je w 1 paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Dochód dotyczył zwrotu składki ubezpieczeniowej PZU. Środki pieniężne zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 30.01.2015 r. co potwierdza  wyciąg bankowy nr 17 oraz ewidencja księgowa Urzędu Miasta Opola.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Łączne dochody wyniosły 1.374,83 zł i uzyskano je w 1 paragrafie
0970 – Wpływy z różnych dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową. Dochód dotyczył zobowiązań zasądzonych przez sąd za lata poprzednie. Środki pieniężne zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta Opola w dniu 08.12.2015 r. co potwierdza  wyciąg bankowy nr 201 oraz ewidencja księgowa Urzędu Miasta Opola.

Wydatki budżetowe

W dniu 01.02.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych zespołu szkół za 2015 r. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 6.663.800,33 zł i zaewidencjonowano je w 2 działach oraz w 5 rozdziałach (akta kontroli Nr 16/3/I/2-3) Kwota wydatków ogółem jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola. (akta kontroli Nr 16/3/I/5)

Dział 801– Oświata, Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Szczegółową kontrolą objęto wydatki z paragrafu 6050 – Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem wyniosły 100.000,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że wydatek w tej kwocie dotyczył przebudowy i remontu budynku internatu przy ZSM w Opolu. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie procedur wewnętrznych. Do jednostki swoje oferty złożyło dwóch oferentów. Wybrano ofertę proponującą najkorzystniejsze warunki dotyczące między innymi najniższej ceny. Umowę z wybranym oferentem zawarto zgodnie ze złożoną ofertą tj. 123.189,19 zł. Różnica wynikająca z zaksięgowanej kwoty a kwoty wynikającej z  umowy została uregulowana ze środków wydzielonego rachunku dochodów jednostki. Faktury zostały opisane w sposób prawidłowy.

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Szczegółową kontrolą objęto wydatki z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem wyniosły 25.000,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że wydatek w tej kwocie dotyczył zakupu 2 podnośników dla pracowni diagnostyki samochodowej. Podnośniki dostarczył dostawca z którym została zawarta umowa o współpracy z dnia 24.11.2014 r. Podnośniki zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych  pod pozycją  nr inwentarzowy 25/ŚT/SZK/15 oraz  26/ŚT/SZK/15. Faktury zostały opisane w sposób prawidłowy.

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wydatki z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych wyniosły ogółem 62.161,08 zł. Szczegółową kontrolą objęto wydatki powyżej 4.000,00 zł.
Stwierdzono 5 takich wydatków dotyczących: remontu posadzki i kanału, usług ogólnobudowlanych w pomieszczeniu administracyjnym, remontu instalacji elektrycznej, wymiany uszkodzonych rur. W każdym przypadku wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurami wewnętrznymi  tj. Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro wprowadzony zarządzeniem dyrektora 10/2014 z dnia 22.05.2014 r.

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wydatki z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych wyniosły ogółem 132.441,23 zł (akta kontroli Nr 16/3/I/24-31). Szczegółową kontrolą objęto wydatek w kwocie 94.500,00 zł dotyczący kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Wykonawca zamówienia został wyłoniony zgodnie z procedurami wewnętrznymi jednostki. Z pośród 5 złożonych ofert wybrano kontrahenta oferującego najkorzystniejszą ofertę. Zapłaty za usługę dokonano w 5 ratach.

Wydatki budżetowe w lipcu 2015 r.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki w miesiącu lipcu zaewidencjonowane w paragrafach 4270–Zakup usług remontowych oraz 4300–Zakup usług pozostałych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, paragraf 4270

Z ewidencji księgowej „ karta wydatków” programu księgowego kontrolowanej jednostki wynika, że wydatki  w lipcu wyniosły 91,69 zł. Kwota ta jest zgodna z różnicą pomiędzy wydatkami wykazanymi za czerwiec i lipiec 2015 r. (akta kontroli Nr 16/3/I/6-9) Ustalono, że kwota dotyczy zapłaty za konserwację środków łączności oraz konserwację drukarki.  Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,  paragraf 4300

Z ewidencji księgowej „ karta wydatków” programu księgowego kontrolowanej jednostki wynika, że wydatki  w lipcu wyniosły 415,87 zł. Kwota ta jest zgodna z różnicą pomiędzy wydatkami wykazanymi za czerwiec i lipiec 2015 r. (akta kontroli Nr 16/3/I/6-9)  i dotyczy 11 wydatków z zakresu : monitoringu, interwencji ochrony, odprowadzenia ścieków, opłat za dostawę książek, szklenia okien, opłaty za dostęp do portalu, opłat za kondolencje. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,  paragraf 4270

Z ewidencji księgowej „ karta wydatków” programu księgowego kontrolowanej jednostki wynika, że wydatki  w lipcu wyniosły 553,63 zł. Kwota ta jest zgodna z różnicą pomiędzy wydatkami wykazanymi za czerwiec i lipiec 2015 r. (akta kontroli Nr 16/3/I/6-9). Ustalono, że kwota dotyczy zapłaty za konserwację środków łączności oraz konserwację drukarki.  Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe,  paragraf 4300

Z ewidencji księgowej „ karta wydatków” programu księgowego kontrolowanej jednostki wynika, że wydatki  w lipcu wyniosły 2.130,39 zł. Kwota ta jest zgodna z różnicą pomiędzy wydatkami wykazanymi za czerwiec i lipiec 2015 r. (akta kontroli Nr 16/3/I/6-9) i dotyczy 11 wydatków z zakresu : monitoringu, interwencji ochrony, odprowadzenia ścieków, opłat za dostawę książek, szklenia okien, opłaty za dostęp do portalu, opłat za kondolencje. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 406.021,89 zł. (akta kontroli Nr 16/3/I/2-3)  Zobowiązania wykazano w trzech paragrafach tj. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 - składki ZUS oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy. Wykazana kwota dotyczyła 4 rozdziałów: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych,
85410 – internaty i bursy szkolne. W 3 rozdziałach zobowiązania dotyczą 3 paragrafów, natomiast w 1 rozdziale dotyczą 2 paragrafów. Dane te były zgodne z ewidencją księgową konta 229 - zobowiązania wobec ZUS oraz 331- Pozostałe rozrachunki z pracownikami oraz listami płac. W sprawozdaniu Rb-34S jednostka kontrolowana wykazała, że stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosił 1.343,78 zł. (akta kontroli Nr 16/3/I/10) Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową konta 225 – Rozrachunki z dostawcami. Wykazana kwota dotyczyła zobowiązania z tytułu podatku VAT w kwocie 1.251,00 zł, zobowiązania wobec Urzędu Miasta Opola z tytułu środków pozostających w kwocie 44,84 zł oraz opłaty za odprowadzenie wody w kwocie 47,94 zł. Zobowiązania dotyczyły grudnia 2015 r. Wyciągi bankowe potwierdzają, że zostały uregulowane w ustawowych terminach.

Należności

W sprawozdaniu Rb-27S jednostka kontrolowana wykazała stan należności na dzień 31.12.2015 r. w łącznej kwocie 24.663,48 zł w tym zaległości w łącznej kwocie 21.799,48 zł.

Należności dotyczyły dwóch rozdziałów i jednego paragrafu:

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Łączna kwota należności wyniosła  21.450,48 zł

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, paragraf 0970 Wpływy z różnych   dochodów łączna kwota należności wyniosła 3.213,00 zł

W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową  (konto 221). Ustalono, że zaległości dotyczyły 5 kontrahentów i powstały w okresie od 2006 r. do 2010 r. Zaległości dotyczą niezapłaconych opłat za wynajem pomieszczeń. W każdym przypadku jednostka kontrolowana skierowała sprawę do sądu. W sprawozdaniu RB-34 wykazano należności w kwocie 12.254,20 zł (akta kontroli Nr 16/3/I/11). Powyższa kwota dotyczyła opłat za pobyt w internacie 17 osób za okres od listopada do grudnia 2015 r. Większość należności została uregulowana w styczniu 2016 r. W jednym przypadku należności w kwocie 2.240,00 zł nie zostały uregulowane do dnia przeprowadzanej kontroli. Dotyczyło to nieopłacenia  pobytu w bursie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). W tej sprawie kontrolowana jednostka podjęła działania w formie listownych wezwań do zapłaty.

Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów

W dniu 01.02.2016 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na w/w rachunku za 2015 r. Ze sprawozdania wynika, że stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 103.150,30 zł. Ustalono, że stan ten był zgodny z zawiadomieniem bankowym z dnia 09.01.205 r.  oraz z ewidencją księgową konta 132. Na podstawie wyciągu bankowego nr 2 ustalono, że środki te zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola przelewem w ustawowym terminie tj. w dniu 05.01.2016 r.

Analiza dochodów

Ze sprawozdania wynika, że dochody w 2015 r. wyniosły ogółem 622.962,71 zł i zostały uzyskane w dwóch działach, dwóch rozdziałach i czterech  paragrafach tj.: 

Dział 801 – Oświata, Rozdział 80130 – szkoły zawodowe:

- §0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.187,00 zł,                                          

- §0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
w kwocie   59.690,43 zł,

- §0920 - Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza, Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne:

-§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
     Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
     zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
     charakterze
w kwocie 125.816,00 zł,

-§  0830 - Wpływy z usług w kwocie 496.244,48 zł,     

-§  0920 - Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 902,23 zł.

Szczegółową kontrolą objęto dochody z paragrafu 0750:

Rozdział 85410 :

Kwota dochodów w paragrafie 0750 wyniosła 125.816,00 zł i jest zgodna z ewidencją księgową. Dochody dotyczyły opłaty pobranej za noclegi w bursie i schronisku. Podstawą ewidencjonowania były dowody KP wystawione przez pracownika księgowości w oparciu o kwitariusze wystawione przez pracownika internatu w chwili przyjmowania opłaty.

Rozdział 80130:

Kwota dochodów w paragrafie 0750 wyniosła 59.690,43 zł i jest zgodna z ewidencją księgową. Dochody dotyczyły opłat pobranych z tytułu najmu sal szkolnych i sali gimnastycznej. Kontrolowana jednostka zawarła 9 umów najmu na czas określony, nieprzekraczający 3 lat. W każdym wymaganym przypadku powiadomiono Prezydenta Miasta o zawartej umowie.

Analiza wydatków

Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki w 2015 r. wyniosły ogółem 786.984,68 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwóch działach oraz dwóch rozdziałach. Kontrolą objęto wydatki z dwóch paragrafów rozdziału 85410 -  Internaty i bursy szkolne:

Paragraf 4270- Zakup usług remontowych

Łączne wydatki w paragrafie wyniosły 91.279,66 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 16/3/I/14-16). Ogółem w sprawdzanym paragrafie zaewidencjonowano 45 wydatków. Szczegółową kontrolą objęto 12 z nich, na kwotę powyżej 1.000,00 zł. Wydatki dotyczyły przeniesienia rozdzielni elektrycznej, przeglądu i napraw urządzeń gastronomicznych, remontu w internacie, remontu klatki schodowej i stołówki, naprawy samochodu dostawczego, przeglądu i konserwacji kserokopiarki. W każdym przypadku wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurami wewnętrznymi  tj. Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych 

Łącznie wydatki w paragrafie wyniosły 47.943,03 zł. Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 16/3/I/17-23). Ogółem w sprawdzanym paragrafie zaewidencjonowano 143 wydatków. Szczegółową kontrolą objęto wydatki, na kwotę powyżej 1.000,00 zł. Stwierdzono 11 takich przypadków. Wydatki dotyczyły opłat za odprowadzanie ścieków, montażu żaluzji, udrożnienia kanalizacji, przeglądu systemu PPOŻ. W każdym przypadku wykonawca został wyłoniony zgodnie z procedurami wewnętrznymi tj. Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000,00 euro. Podstawą ewidencjonowania wydatków w tym paragrafie były faktury, które zostały opisane w prawidłowy sposób. Wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zawieranie umów cywilnoprawnych

W kontrolowanym okresie jednostka zawarła 1 umowę cywilnoprawną. W dniu 18.03.2015 zawarto umowę o dzieło, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie przetargu na żywność w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Umowa została zawarta na kwotę 1.500,00 zł. Kontrahent został wyłoniony zgodnie z procedurami wewnętrznymi tj. Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej
30.000,00 euro. W dniu 09.04.2015 r. jednostka przelała środki pieniężne kontrahentowi, co potwierdza wyciąg bankowy nr 71. Przelana kwota była zgodna z zawartą umową Wydatku dokonano ze środków wydzielonego rachunku dochodów jednostki i został on zaewidencjonowany w dziale 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza  rozdziale 85410- internaty i bursy szkolne  paragrafie 4170-
Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatek zostały zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2019-01-22 15:09:12 - Wystąpienie pokontrolne (12.93 kB)

Ilość odwiedzin: 487
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Mechanicznych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Drożdżyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-22 15:00:16
Data udostępnienia informacji: 2019-01-22 15:00:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 15:10:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner