logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

KW.1712.00010.2016

Opole, dnia  29.08.2016 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 13/2016

 

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

08.04.2016 r. – 20.05.2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Funkcjonowanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Okres objęty kontrolą

Rok 2015

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Lesław Sobieraj – Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Krzysztof Kazanowski - Główny Specjalista ds. hodowlano – dydaktycznych

Dorota Skupińska – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Ewa Miś – Główny Księgowy

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 856 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1539 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657),
 6. Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXIV/730/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu (projekt opracowany przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa),
 7. Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXIV/802/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt,
 8. Uchwała Rady Miasta Opola Nr XXIV/36712 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2012 r.”,
 9. Uchwała Rady Miasta Opola Nr LVII/866/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola,
 10. Uchwała Rady Miasta Opola Nr VII/77/15 z dnia26 lutego 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 r.”
 11. Zarządzenie Nr OR.-I-0551-44/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać, przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Opola działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 12. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30,000 euro.
 13. Regulamin organizacyjny Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – załącznik Nr 2 do zarządzenia wewnętrznego Nr 9 Dyrektora Ogrodu

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w 2015 r.

Kryteria

 1. Zgodnie z  § 29 ust.2 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy: sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

       2. Zgodnie z § 3 pkt 2 Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu – Ogród   prowadzi działalność dodatkową poprzez: prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

.   3. Zgodnie z § 5 Statutu Ogrodu Zoologicznego w Opolu – organizację wewnętrzną Ogrodu określa regulamin organizacyjny Ogrodu Zoologicznego w Opolu i regulamin organizacyjny Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu ustalone przez Dyrektora Ogrodu.

        4. Zgodnie z Rozdziałem 2 art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt – kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenia ochronne przed zimnem upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającą swobodną zmianę pozycji i ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

       5. Zgodnie z działem III pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – każde zwierzę przyjęte do Schroniska zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, danych osoby doprowadzającej, okoliczności w jakich zwierzę zostało znalezione i innych uwag.

       6. Zgodnie z działem V pkt 1-3 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – lekarz weterynarii sprawuje nadzór nad jakością karmy…, opracowuje i wykonuje program szczepień ochronnych dla zwierząt…, prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

       7. Zgodnie z § 1 umowy nr 1/T/2015 z dnia 02.01.2015 r. zawartej pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a Panem Markiem Dziubą – wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego odłowu i transportu bezdomnych psów i kotów z terenu miasta Opola do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.

       8. Zgodnie z pkt 12 § 2 Uchwały nr LXI/689/06 z dnia 16.03.2006 r. oraz rozdziału 3 § 4 ust.1 pkt 4 Uchwały nr VII/77/15 Rady Miasta Opola z dnia 26.02.2015 r. – psy z terenu miasta Opola są trwale oznakowane przez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroczipa oraz rejestracji w komputerowej bazie danych zwierząt oznakowanych.

       9. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy z dnia 02.01.2015 r. zawartej pomiędzy Ogrodem Zoologicznym a Zakładem Rolniczo – Przemysłowym „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA w Śmiałowie – wytwarzający surowiec zleca odbiorcy surowca realizację wywozu i przetwarzania każdej ilości ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Surowce będą przetwarzane w Zakładach Utylizacyjnych w Śmiałowie, mających uprawnienia do przetwarzania surowca kat. I.

    10. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 5 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 € netto w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu – wydatki, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 30.000 € , dokonywane są z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

      11.  Zgodnie z art. 44. 1. pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

     12. Zgodnie z art. 52. 1. pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - Ujęte w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu             terytorialnego i planach finansowych jednostek budżetowych: wydatki oraz łączne rozchody – stanowią nieprzekraczalny limit.

       13. Zgodnie z art. 254 pkt 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wstępne ustalenia kontroli

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu jest własnością gminy Opole, prowadzi działalność wyłącznie na terenie miasta Opola  i dla potrzeb miasta zostało utworzone.

Do podstawowych zadań Schroniska należy:

 • Przyjmowanie i przetrzymywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowanie opieki nad nimi,
 • Zapewnienie przebywających w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, oraz opieki weterynaryjnej,
 • Znakowanie i rejestrowanie psów przebywających w Schronisku w celu ich identyfikacji,
 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt przyjmowanych do Schroniska i wydawanych do adopcji, padłych, poddanych eutanazji oraz zbiegłych,
 • Poddanie zwierząt w Schronisku zabiegowi sterylizacji,
 • Przekazywanie zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
 • Popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt, odpowiedzialnych adopcjach, obowiązkach ich właścicieli i właściwej opieki nad nimi,
 • Organizowanie i rozpowszechnianie akcji promujących odpowiedzialną adopcję zwierząt przebywających w Schronisku,
 • Prowadzenie usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych (akta kontroli tom I s. 5-17)

         Od 1 lipca 2002 r. nadzór nad działalnością schroniska sprawuje dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu jako jednostki budżetowej miasta Opola na podstawie Uchwały Rady Miasta Opola Nr LXII/740/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. (akta kontroli tom I s. 18).

W ślad za wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Opola w dniu 5 lutego 2003 r. decyzją Nr GNGiK-JO-72244/49/02/03 Prezydent Miasta Opola oddał w trwały zarząd na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu nieruchomość zabudowaną przy ul. Torowej 9. Nieruchomość ta oddana została nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele statutowe Ogrodu Zoologicznego w Opolu z przeznaczeniem na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (akta kontroli tom I s. 19-21).

         Przekazanie ww. nieruchomości odbyło się w dniu 26 lutego 2003 r. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego

Ewidencję księgową Schroniska prowadzi Ogród Zoologiczny w Opolu. Zgodnie z Zakładowym Planem Kont ewidencja prowadzona jest na kontach analitycznych do konta 130 -600 z podziałem na paragrafy.

Szczegółowe ustalenia kontroli

 1. Ewidencjonowanie zwierząt

              Na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr OŚR.2010.1.2015 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale realizowane są zadania związane z wykonywaniem czynności nadzoru merytorycznego nad Ogrodem Zoologicznym w Opolu (w tym nad Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt), współdziałanie w zakresie przygotowywania jego okresowych ocen oraz realizacja zadań w zakresie bezdomności i ochrony zwierząt w tym opracowywanie projektów uchwał w sprawie programów ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich bezdomności na terenie miasta Opola i koordynacja ich realizacji. (akta kontroli tom I s. 22-37)

         W ramach nadzoru kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt składa do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa raporty będące szczegółowymi sprawozdaniami dokumentującymi stan zwierząt w poszczególnych miesiącach co obrazuje poniższa tabela nr 1. Badania dotyczące prawidłowości składanych sprawozdań dotyczących przychodów i rozchodów psów, szczeniaków oraz kotów   przeprowadzono na podstawie sporządzanych miesięcznych sprawozdań o przeprowadzonych interwencjach przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)oraz ewidencją zwierząt prowadzoną przez Schronisko. Przeprowadzona analiza porównawcza zapisów w ewidencji oraz raportach potwierdziła prawidłowe rejestrowanie odławianych zwierząt na przestrzeni od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.(akta kontroli tom I s. 38-49)

Tabela nr 1

 

Lp.

 

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ

 

PSY

(sztuki)

SZCZENIAKI

(sztuki)

KOTY

(sztuki)

 

 

1

 

stan na 01.01.2015 r.

przychody

rozchody

92

50

40

4

6

6

102

8

21

 

2

 

stan na 01.02.2015 r.

przychody

rozchody

102

23

33

4

0

2

89

13

22

 

3

 

stan na 01.03.2015 r.

przychody

rozchody

92

34

26

2

7

3

80

9

15

 

4

 

stan na 01.04.2015 r.

przychody

rozchody

100

27

35

6

6

7

74

21

           15

 

5

 

stan na 01.05.2015 r.

przychody

rozchody

92

23

25

5

4

7

80

6

24

 

6

 

stan na 01.06.2015 r.

przychody

rozchody

90

31

29

2

6

4

62

61

15

 

7

 

stan na 01.07.2015 r.

przychody

rozchody

92

53

29

4

4

4

108

64

47

 

8

 

stan na 01.08.2015 r.

przychody

rozchody

116

35

46

4

13

4

125

28

64

 

9

 

stan na 01.09.2015 r.

przychody

rozchody

105

41

40

13

2

11

89

44

33

 

10

 

stan na 01.10.2015 r.

przychody

rozchody

106

31

39

4

2

5

100

60

59

 

11

 

stan na 01.11.2015 r.

przychody

rozchody

98

31

37

1

8

2

101

37

37

 

12

 

stan na 01.12.2015 r.

przychody

rozchody

92

31

34

7

3

3

101

18

38

 

Gromadzone przez Kierownika Schroniska informacje w prowadzonej przez niego dokumentacji przekazywane są co miesiąc do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Następnie odpowiednio są one przetwarzane przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony zwierząt zgodnie z opisem stanowiska pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr OŚR.2010.1/2015 Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji pracy w Wydziale (akta kontroli tom I s. 50-53).

 

 1. Opieka weterynaryjna i leczenie w schronisku

W ramach prawidłowej opieki nad zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dyrekcja Ogrodu Zoologicznego w Opolu zawarła cztery umowy -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Wykonawcę wyłoniono na podstawie zaproszenia do składania ofert w drodze zapytania ofertowego zgodnie z  Zarządzeniem nr 5 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu z dnia 16.10.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. €  netto. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 19.12.2014 r. Ogród Zoologiczny w Opolu zaprosił 12 lekarzy weterynarii prowadzących lecznice zwierząt do złożenia ofert na opiekę weterynaryjną, szczepienia profilaktyczne psów i kotów oraz sterylizację samic i samców psów i kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Wyboru dokonano na podstawie złożonych dwóch ofert z dnia 23.12.2014 r. Podstawą wyboru wykonawcy była najkorzystniejsza zaproponowana cena usług. Zawarte w dniu 30.12.2014 r. umowy swoim zakresem obejmowały:

 • Nr 21/T/2014 zawarta w dniu 30.12.2014 r. – profilaktykę weterynaryjną i leczenie wraz z kosztami leków, a w szczególności:

- odrobaczanie indywidualne zwierząt nowo przybyłych według potrzeb,

- profilaktyczne odrobaczanie trzy razy w roku zwierząt przebywających w schronisku preparatem podawanym ogólnie do karmy,

- badanie zwierząt nowoprzybyłych,

- leczenie zwierząt chorych,

- kontrola karmy pod względem składu i jakości, (minimum dwa razy w tygodniu), jeden raz na dwa miesiące, pobraniu prób i wysyłanie do laboratorium weterynaryjnego,

- interwencje lekarsko-weterynaryjne polegające na bezzwłocznym udzielaniu pierwszej pomocy, sedacji i przewiezieniu do Schroniska w przypadku zwierząt powypadkowych i agresywnych,

- wykonywanie niezbędnych zabiegów chirurgicznych,

- prowadzenie stosownej dokumentacji: księga leczenia zwierząt, książka kontroli karmy, książka dezynfekcji (akta kontroli tom I s. 54-56)

Szacunkowa ilość psów objętych opieką – to około 650 sztuk rocznie.

Szacunkowa ilość kotów objętych opieką – to około 400 sztuk rocznie.

 • Nr 22/T/2014 zawarta w dniu 30.12.2014 r. – wykonywanie w siedzibie Wykonawcy sterylizacji samic i samców psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Szacowana ilość psów to około 280 sztuk i około 195 sztuk kotów w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r. (akta kontroli tom I s. 57-58).
 • Nr 23/T/2014 zawarta w dniu 30.12.2014 r. – wykonywanie szczepień profilaktycznych zwierząt tj. około 355 sztuk  kotów rocznie znajdujących się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na choroby zakaźne tj. przeciw:

- panleukopenii,

- zakaźnym zapaleniom nosa i tchawicy,

- zakażeniom kaliciwirusem (akta kontroli tom I s. 59-60).

 • Nr 24/T/2014 zawarta w dniu 30.12.2014 r. – wykonywanie szczepień profilaktycznych zwierząt tj. psów i kotów znajdujących się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu w okresie od 01.01.2015 r, do 31.21.2015 r. na choroby zakaźne tj. przeciw:

- wściekliźnie (około160 sztuk kotów i 300 sztuk psów rocznie),

- nosówce i parwowirozie (około 325 sztuk rocznie). (akta kontroli tom I s. 60-61).

Wyżej wymienione umowy zawarte zostały do końca 2015 r. i w sposób kompleksowy zabezpieczały opiekę lekarsko - weterynaryjną przebywających w Schronisku zwierząt.

 1. Odłów zwierząt

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że bezdomne zwierzęta są odławiane przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)z którym w dniu 02.01.2015 r. została zawarta umowa nr 1/T/2015. (akta kontroli tom I s. 62-64).

Wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 30.000 euro zatem nie było obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych.

Wyboru wykonawcy dla tego zadania dokonano na podstawie rozeznania cenowego, u wykonawców posiadających odpowiednie zezwolenia. Zgodnie z § 2 wspomnianego wyżej Zarządzenia nr 5 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu zawarto umowę w dniu 02.01.2015 r. Wymieniona wyżej umowa zobowiązywała zleceniobiorcę do odłowu i transportu bezdomnych zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu i wykonywania tego obowiązku niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia. Dla udokumentowania przyjęć odławianych przez Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)zwierząt, w Schronisku prowadzone są zeszyty przyjęć psów i szczeniaków oraz osobny zeszyt dla kotów. W obu tych dokumentach odnotowuje się następujące informacje:

-   nr ewidencyjny nadany zwierzęciu po dostarczeniu do Schroniska,

-   datę jego przyjęcia,

-   opis okoliczności w jakich zwierzę zostało dostarczone do Schroniska,

-   opis dostarczonego zwierzęcia,

-   okres odbytej kwarantanny,

-   imię, płeć i wiek zwierzęcia,

-   w przypadku psów datę wszczepienia czipa,

-   przeprowadzone adopcje bądź odbiór przez ich prawowitych właścicieli,

-   usługę weterynaryjną polegającą na odrobaczeniu i zaszczepieniu zwierzęcia,

-   datę wyjścia ze schroniska.

Dodatkowo w Schronisku prowadzona jest ewidencja zwierząt adoptowanych, poddanych eutanazji lub padniętych, hotelowanych oraz ewentualnych ucieczek.

 1. System znakowania i identyfikacji psów

Zgodnie z pkt 12 § 2  Uchwały Nr LXI/689/06 Rady Miasta Opola z dnia 16.03.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola Schronisko rozpoczęło wdrażanie systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola w grudniu 2006 r. Proces ten jest kontynuowany na podstawie zapisu Rozdziału 3 § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały nr VII/77/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2015 r.”. Zgodnie z zapisami nowej Uchwały psy z terenu miasta Opola są trwale oznakowane poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroczipa oraz rejestracji w komputerowej  bazie danych zwierząt oznakowanych (akta kontroli tom I s. 68-73). W tym celu w dniu 07.01.2015 r. Dyrektor Ogrodu Zoologicznego zawarł umowę nr 3/T/2015 z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Przedmiotowa umowa zawarta została na okres od 07.01.2015 r. do 15.12.2015 r. (akta kontroli tom i tom I s. 74 do 78).

Koordynatorem akcji trwałego znakowania psów był kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

 1. Odpady

W celu zapewnienia wymaganych prawem warunków sanitarnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Dyrektor Ogrodu Zoologicznego zawarł umowę dotyczącą wywozu i przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia  zwierzęcego - surowiec kat. I w dniu 02.01.2015 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) (akta kontroli tom I s. 79-81).

Wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 30.000 euro zatem nie było obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych.

Tabela nr 2 przedstawia tylko umowy dotyczące opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  2015 r.

6.  Kontrole przeprowadzone w Schronisku w 2015 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że na przestrzeni 2015 r. r. na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przeprowadzonych zostało 4 kontrole, wszystkie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu.

6.1. Kontrola z dnia 24.04.2015 r.

  Dotyczyła przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia Schroniska dla Zwierząt.

Swoje uwagi i spostrzeżenia oraz wydane zalecenia kontrolujący przedstawili w protokole nr ZZiD3-4/16618601/1/2015. i dotyczyły one:

-    zabezpieczenia ostrych krawędzi mogące zranić przebywające tam psy,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. (akta kontroli tom I s. 82-86).

6.2. Wizytacja Schroniska dla bezdomnych Zwierząt z dnia 28.05.2015 r.

  Wizytacja dotyczyła wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.04.2015 r. W sporządzonym raporcie z wizytacji Schroniska inspektor weterynarii ds. zdrowia zwierząt stwierdził ich wykonanie.  W trakcie przeprowadzonej wizytacji kontrolujący wydał kolejne zalecenie dotyczące wykonania remontu posadzki w boksie nr 19 w związku z jego dużymi ubytkami. (akta kontroli tom I s. 87-89)

6.3. Kontrola z dnia 29.06.2015 r.

  Dotyczyła żywienia ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, zwierząt przebywających w Schronisku. Kontrolujący nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzili co uwidocznione zostało w protokole nr ZPIU-16618601/1/2015. (akta kontroli tom I s. 90-92)

6.4. Kontrola z dnia 14.07.2015 r.

  Dotyczyła warunków przygotowania Schroniska do ekstremalnych warunków pogodowych. Wydano zalecenia dotyczące:

- przeprowadzenia remontu elewacji zewnętrznej boksów dla psów,

- odnowienia 6 boksów dla psów w starej części Schroniska.

Treść ustaleń oraz wydanych zaleceń udokumentowano w protokole nr ZZD4.16618601/3/2015. (akta kontroli tom I s. 93-95)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na podstawie pisma nr OŚR.6122.15.2016 z dnia 12.05.2016 r. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa stanowiącego Ocenę w zakresie działalności merytorycznej Ogrodu Zoologicznego w Opolu za rok 2015 ustalono, iż wydane zalecenia po przeprowadzonych kontrolach zrealizowane zostały w 100%. (akta kontroli t I s. 96-107).

 1. Zatrudnienie w Schronisku

 

Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

Ustalono jednocześnie, że w 2015 r.  nie zatrudniono i nie zwolniono żadnego pracownika Schroniska, a stan zatrudnienia utrzymany został na poziomie 6 etatów. (akta kontroli tom I s. 108) 

 1. Finanse Schroniska

Dochody budżetowe

W dniu 22.01.2016r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok (akta kontroli tom I s. 109). Ze sprawozdania wynika, że dochody Schroniska w tym okresie wyniosły łącznie 67.722,90 zł  i dotyczyły czterech niżej wymienionych paragrafów:

0570 (grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych)        6.668,11 zł,

0830 – (opieka, hotelowanie zwierząt, szczepienia)          23.983,07 zł,

0960 – (darowizny pieniężne)                                        11.274,90 zł,

0970 – (zwrot podatku VAT, opłaty za adopcję,               25.796,82 zł.

            wynagrodzenie płatnika)

(akta kontroli tom I s. 112-113)

W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów ogółem oraz w poszczególnych paragrafach była zgodna z ewidencją księgową konta: 130-601 – dochody budżetowe Schroniska oraz 221 - rozliczenie dochodów budżetowych. Powyższa kwota w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta Opola (akta kontroli tom I s. 114).

Wydatki budżetowe

W dniu 22.01.2016r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło sprawozdanie Rb-28S (akta kontroli tom I s. 110).  Ze sprawozdania wynika, że w 2015r. wydatki budżetowe Schroniska wyniosły ogółem 556.892,01 i zostały zaewidencjonowane w dziale 900, w rozdziale 90013 i w piętnastu  paragrafach. Szczegółową kontrolą objęto wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 45.099,94 zł oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 153.751,49 zł. Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w tych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową konta 130-600 – wydatki budżetowe Schroniska.

Na podstawie wyciągu bankowego nr 265 z dnia 31,12,2015 r. ustalono, że dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w Schronisku na kwotę 346,99 zł na konto Urzędu Miasta Opola (akta kontroli tom I s. 115).

Wydatki w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych

Ze sprawozdania opisowego (akta kontroli tom I s. 116) wynika, że wydatki w paragrafie 4270 dotyczyły:

 - remontu pomieszczeń i budynków na kwotę 28.833,20 zł,

 - remontu elewacji boksów dla psów na kwotę 13.112,39 zł

 - naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń na kwotę 1.968,35 zł,

 - pozostałych remontów na kwotę 1.186,00 zł.

Szczegółową kontrolą objęto wydatki dotyczące remontu pomieszczeń i budynków oraz remontu elewacji boksów dla psów. Łączna kwota wydatków objętych kontrolą wyniosła 44.493,20 zł co stanowi 98.65 % wydatków ogółem zaewidencjonowanych w  tym paragrafie.

Wydatki na remont pomieszczeń i budynków

Stwierdzono jeden wydatek. W przedmiotowej sprawie zastosowano wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej wartości 30.000 euro.

Wykonanie remontu boksów dla psów w ilości 6 szt. – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o  rozeznania cenowe w firmach budowlanych, na podstawie rozmów telefonicznych i złożonych ofert podstawie § 2 ww. Zarządzenia. Umowę zawarto w dniu 17.11.2015 r, a po wykonaniu prac sporządzono protokół odbioru prac. Zleceniobiorca dnia 22.12.2015 r. wystawił fakturę VAT nr 61/2015 na kwotę 28.833,20 zł, która była zgodna z umową i złożoną ofertą. Faktura została opisana i zatwierdzona do wypłaty. Zapłaty dokonano w dniu 23.12.2015r.co zostało potwierdzone wyciągiem bankowym nr 260.

 Wydatki na remont elewacji boksów dla psów

Stwierdzono jeden wydatek. W przedmiotowej sprawie zastosowano wewnętrzny regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej wartości 30.000 euro.

Remont elewacji zewnętrznej 4 i ½ boksów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o  rozeznania cenowe w firmach budowlanych, na podstawie rozmów telefonicznych i złożonych ofert zgodnie z § 2 ww. Zarządzenia. Umowę zawarto w dniu 20.04.2015 r., a po wykonaniu prac sporządzono protokół odbioru prac. Zleceniobiorca dnia 29.04.2015r. wystawił fakturę numer FV/4/04/2015 na łączną kwotę 15.660,00 zł, w tym podatek VAT w kwocie 2.547,61 zł. Faktura była zgodna z umową i złożoną ofertą oraz została opisana i zatwierdzona do wypłaty. Zapłatę z dnia 11.05.2015r. potwierdził wyciąg bankowy nr 93 z 11.05.2015 r.

Wydatki w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych

Ze sprawozdania opisowego wynika, że wydatki w paragrafie 4300 dotyczyły:

 opłat za usługi pocztowe, komunalne, weterynaryjne, kominiarskie, ksero, utylizację padliny, odłów bezdomnych zwierząt, deratyzację, sterylizację, szczepienia, obsługę strony internetowej, pomiarów p.poż, prowizji bankowych oraz opłat za najem i dzierżawę. Szczegółową kontrolą objęto wydatki dotyczące opłat za:

- usługi weterynaryjne na kwotę 34.238,02 zł,

- najem o dzierżawę na kwotę 3.284,10 zł,

- odłów bezdomnych zwierząt na kwotę 12.501,24 zł,

- sterylizację na kwotę 25.817,82 zł,

- szczepienia na kwotę 18.877,96 zł.

Łączna kwota wydatków objętych kontrolą wyniosła 94.719,14 zł co stanowi  91,29% wydatków ogółem zaewidencjonowanych w tym paragrafie. Powyższe wydatki są zgodne z ewidencją księgową konta 130-600-4300-(7,10,20,21,22) i wykazane w kwotach netto tj. bez otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT od tych wypłat. W żadnym przypadku kwoty wydatków nie przekroczyły kwot wynikających z zawartych umów.

Wydatki na usługi weterynaryjne - opieka weterynaryjna

Kontrolujący ustalili na podstawie przedłożonych faktur, iż zleceniobiorca w okresie obowiązywania umowy wystawił 12 faktur na łączną kwotę 34.238,02 zł. Wszystkich 12 zapłat dokonano na podstawie przedłożonych faktur, co potwierdzają przedłożone do kontroli wyciągi bankowe.

Wydatki na szczepienia profilaktyczne i przeciwko wściekliźnie

Kontrolujący ustalili na podstawie przedłożonych faktur, iż zleceniobiorca w okresie obowiązywania umowy wystawił 36 faktur za szczepienia na łączną kwotę 18.877,96 zł. Wszystkie 36 zapłat dokonano na podstawie przedłożonych faktur, co potwierdzają przedłożone do kontroli wyciągi bankowe.

Wydatki na usługi sterylizacji

Kontrolujący ustalili na podstawie przedłożonych faktur, iż zleceniobiorca w okresie obowiązywania umowy wystawił 12 faktur na łączną kwotę 25.817,82 zł. Wszystkich 12 zapłat dokonano na podstawie przedłożonych faktur, co potwierdzają przedłożone do kontroli wyciągi bankowe. Zgodnie z zawartą umową maksymalna kwota  wydatków na ten cel  wyniosła 43.665,00 zł.  Faktyczna kwota wydatków była niższa, gdyż ilość wykonanych usług sterylizacji była mniejsza od zaplanowanej.

Wydatki na odłów i transport bezdomnych psów i kotów

Kontrolujący ustalili na podstawie przedłożonych faktur, iż zleceniobiorca w okresie obowiązywania umowy wystawił 12 faktur na łączną kwotę 12.501,24 zł. Wszystkich 12 zapłat dokonano na podstawie przedłożonych faktur, co potwierdzają przedłożone do kontroli wyciągi bankowe.

Najem i dzierżawa – wynajem dźwigu

Wyboru dokonano w oparciu o  rozeznanie cenowe w firmach posiadających sprzęt budowlany, na podstawie rozmów telefonicznych i złożonych ofert ustnych na  podstawie § 2 ww. Zarządzenia. Na podstawie faktury VAT nr 1523/2015 z dnia 15.12.2015 r. dokonano zapłaty w kwocie 3.284,10 zł w dniu 18.12.2015 r, Wyciąg bankowy nr 257.

Powyższe wydatki do szczegółowej kontroli zostały wytypowane na postawie wydruku  z systemu księgowego analityka kont, który jest zgodny ze sprawozdaniem 28S. Wszystkie skontrolowane faktury zostały opisane, zatwierdzone do wypłaty oraz poprawnie zaewidencjonowane.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

            

           

 

Załączniki do pobrania: 2019-01-28 15:04:40 - Wystąpienie pokontrolne (14.06 kB)

Ilość odwiedzin: 536
Nazwa dokumentu: Ogród Zoologiczny
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 14:59:22
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 14:59:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 15:05:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner