logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
minus Petycje
   minus Rok 2021
   minus Rok 2020
   minus Rok 2019
   minus Rok 2018
   minus Rok 2017
   minus Rok 2016
   minus Rok 2015
   minus Informacja o petycjach
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INNE > Petycje > Rok 2019

Petycja Nr OR-I.152.1.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie wykupienia przez miasto Opole nieużytków gospodarczych i przeznaczenie ich na cele publiczne - utworzenie parku z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi,
 2. Data złożenia: 06.02.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Kolonii Gosławickiej,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.1.2019

Petycja Nr OR-I.152.2.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie udrożnienia ulicy Borówkowej i utworzenia traktu pieszo - rowerowego,
 2. Data złożenia: 06.02.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Kolonii Gosławickiej,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.2.2019

Petycja Nr OR-I.152.3.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie ulicy Borówkowej,
 2. Data złożenia: 27.03.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Kolonii Gosławickiej,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.3.2019

Petycja Nr OR-I.152.4.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie dokonania analizy wydatków ponoszonych na usługi telekomunikacyjne,
 2. Data złożenia: 29.05.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.4.2019

Petycja Nr OR-I.152.5.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie nadania ulicy imienia Michaela Graf von Matuschki,
 2. Data złożenia: 04.06.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: autorzy bloga Opole z Sercem,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.5.2019

Petycja Nr OR-I.152.6.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa, w tym zwiększenie paliw ekologicznych,
 2. Data złożenia: 07.06.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.6.2019

Petycja Nr OR-I.152.7.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie "lustracji dróg" i sprawdzenia na obszarze swojej właściwości terytorialnej czy wszystkie przystanki i miejsca zatrzymywania autobusów są prawidłowo oznakowane oraz czy wywieszony jest rozkład jazdy,
 2. Data złożenia: 18.06.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.7.2019 

Petycja Nr OR-I.152.8.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie remontu ul. Arki Bożka,
 2. Data złożenia: 09.07.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: właściciele firm działających przy ul. Arki Bożka oraz mieszkańcy,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.8.2019 

Petycja Nr OR-I.152.9.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie utworzenia nowej linii autobusowej,
 2. Data złożenia: 25.07.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Opola,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.9.2019 

Petycja Nr OR-I.152.10.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów odnoszącej się do radnych miasta,
 2. Data złożenia: 29.07.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: radca prawny Konrad Cezary Łakomy,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Pismo przekazujące petycję do rozpoznania przez Radę Miasta Opola
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.10.2019 

_______________________________________________________________________________________

Petycja NR OR-I.152.11.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków według podanej chronologii,
 2. Data złożenia: 29.07.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.11.2019 

Petycja NR OR-I.152.12.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy,
 2. Data złożenia: 02.09.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.12.2019 

Petycja NR OR-I.152.14.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie obowiązku umieszczania informacji na przystankach, peronach, dworcach, stacjach,
 2. Data złożenia: 05.11.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.14.2019 

Petycja NR OR-I.152.15.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne,
 2. Data złożenia: 18.11.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.15.2019 

Petycja NR OR-I.152.16.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych,
 2. Data złożenia: 19.11.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.16.2019 

Petycja NR OR-I.152.17.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 2. Data złożenia: 02.12.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.17.2019 

Petycja Nr OR-I.152.18.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie ustanowienia skweru imienia Elisabeth Grabowski,
 2. Data złożenia: 27.11.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: autorzy bloga Opole z Sercem,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.18.2019 

Petycja NR OR-I.152.19.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, oraz poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski dotyczącej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
 2. Data złożenia: 09.12.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.19.2019 

Petycja Nr OR-I.152.20.2019

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zamknięcia przestarzałej spalarni odpadów z powodu jej uciążliwości,
 2. Data złożenia: 16.12.2019r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Opolski Społeczny Komitet "Mieszkańcy przeciw spalarni",
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.20.2019 

Ilość odwiedzin: 8375
Nazwa dokumentu: Rok 2019
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2019-02-11 11:30:13
Data udostępnienia informacji: 2019-02-11 11:30:13
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 11:44:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner