logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
2. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
3. Wydział Polityki Społecznej
koordynator ds. realizacji terapii i współpracy z placówkami wsparcia dziennego w Opolu przy realizacji projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłośćżżżś
4. Wydział Zarządzania Kryzysowego
stanowisko ds. obsługi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.zarządzania zielenią miejską
6. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. nadzoru nad zielenią miejską
7. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. przygotowywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
8. Wydział Oświaty
stanowisko ds. elektrycznych 1/2 etatu
9. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 2
10. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 3
11. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.nadzoru nad zielenią miejską
12. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego
13. Wydział Oświaty
stanowisko ds. szkół podstawowych i gimnazjów
14. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. rejestracji pojazdów
15. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. rozliczeń i obsługi technicznej budynków Urzędu Miasta Opola
16. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. rozliczeń i obsługi technicznej budynków Urzędu Miasta Opola w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - UNIEWAŻNIENIE NABORU
17. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych nr 5
18. Wydział Oświaty
stanowisko ds. elektrycznych 1/2 etatu
19. Wydział Transportu
stanowisko ds. budowy sieci sprzedaży biletów, infrastruktury i wdrażania elektromobilności
20. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
21. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. obsługi Kancelarii Ogólnej
22. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
23. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
24. Centrum Dialogu Obywatelskiego
Zastępca Naczelnika Centrum Dialogu Obywatelskiego
25. Wydział Podatków i Opłat lokalnych
stanowisko ds. egzekucji administracyjnej nr 2
26. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
27. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
28. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. obsługi oraz cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
29. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacji mapy numerycznej
30. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
31. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. obsługi inwestorów
32. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. planowania i rozwoju zieleni miejskiej
33. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds.utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
34. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. rozliczeń i obsługi technicznej budynków Urzędu Miasta Opola
35. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. zrównoważonego rozwoju i monitoringu
36. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
37. Biuro Rady Miasta
stanowisko obsługi przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Opola
38. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. budownictwa
39. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
40. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
41. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
42. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacji mapy numerycznej
43. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds.administracji GIS
44. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji Społecznej nr 1
45. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji Społecznej nr 2
46. Centrum Dialogu Obywatelskiego
Kierownik Referatu ds. Integracji Społecznej
47. Wydział Budżetu
stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS
48. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
49. Wydział Informatyki
stanowisko: informatyk
50. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych
51. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
stanowisko ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
52. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
53. Biuro Obsługi Inwestorów
stanowisko ds. obsługi inwestorów
54. Wydział Spraw Obywatelskich
stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
55. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej
56. Biuro Urbanistyczne
stanowisko do spraw projektowania urbanistycznego
57. Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko ds. spraw aktualizacji mapy numerycznej
58. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 2
59. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
60. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. rozliczeń finansowych 3
61. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej organu i rozliczania jednostek organizacyjnych miasta Opola (2).
62. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
63. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
64. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji nr 1
65. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji nr 2 (0,5 etatu)
66. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
67. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji
68. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
69. Wydział Informatyki
stanowisko: Informatyk
70. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
stanowisko ds. utrzymania i finansowania zieleni miejskiej
71. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr 10
72. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. administracji GIS
73. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
74. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
75. Wydział Oświaty
stanowisko ds. elektrycznych
76. Centrum Dialogu Obywatelskiego
stanowisko ds. Integracji nr 3
77. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
78. Wydział Promocji
stanowisko ds. promocji i organizacji eventów promocyjnych
79. Wydział Lokalowy
stanowisko ds. gospodarowania lokalami z najmem socjalnym i eksmisji nr 2
80. Wydział Polityki Społecznej
stanowisko ds. społecznych
81. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego
82. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr 1
83. Wydział Finansowo-Księgowy
stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych
84. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
stanowisko ds. rozliczeń i obsługi technicznej budynków Urzędu Miasta Opola
85. Biuro Urbanistyczne
stanowisko ds. projektowania urbanistycznego
86. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
87. Wydział Oświaty
stanowisko ds. analiz oświatowych i organizacji dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
88. Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
stanowisko ds. rozliczania i monitorowania projektów
89. Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
stanowisko ds. ochrony zabytków
90. Biuro Prasowe
stanowisko ds. komunikacji społecznej
91. Wydział Oświaty
stanowisko ds. ogólnobudowlanych
92. Wydział Oświaty
stanowisko ds. przedszkoli
93. Wydział Oświaty
stanowisko ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży
94. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego 1
95. Wydział Inwestycji Miejskich
stanowisko ds. dokumentacji i nadzoru inwestorskiego 2

Ilość odwiedzin: 3335
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIA 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2019-02-12 12:10:30
Data udostępnienia informacji: 2019-02-12 12:10:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 12:15:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner