logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
minus Parlament Europejski
   minus 2019
      minus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      minus URZĘDNIK WYBORCZY
      minus Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
      minus OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
   plus 2014
   plus 2009
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze - wykaz

 

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN DO DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ:
30 KWIETNIA 2019 R. DO GODZ. 11.00

 

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

 

1. Urzędnicy wyborczy w Opolu,

Urząd Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, pok. 20 zgodnie z wykazem dyżurów zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielają:

- p. Ewa Mróz,

- p. Grażyna Turczyńska.

tel. 77 44 35 761

 

2. Urząd Miasta Opola, Rynek - Ratusz,

pok. 421, 422 oraz 428 w godzinach pracy UMO.

 

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie Miasta Opola nie gwarantuje powołania w skład komisji ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka OKW.

 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

-        Przewodniczący komisji - 500 zł,

-        Zastępca przewodniczącego - 400 zł,

-        Członek komisji - 350 zł.

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019r.

 

Wykaz stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzib OKW.

stałe obwody głosowania

odrębne obwody

 

WZÓR ZGŁOSZENIA kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

 

Ilość odwiedzin: 1269
Nazwa dokumentu: Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-23 10:01:54
Data udostępnienia informacji: 2019-04-23 10:01:54
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 12:55:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner