logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
minus Sprawozdania finansowe
   minus 2018 rok
      minus Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r.
      minus Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r.
      minus Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok
      minus Bilans jednostki budżetowej za 2018r.
      minus Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r.
      minus Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
      minus Informacja dodatkowa za 2018r.
   plus 2019 rok
   plus 2020 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta Opola za 2018 r.
2. Bilans Wykonania budżetu JST Miasto Opole za 2018 r.
3. Skonsolidowany Bilans JST za 2018 rok
4. Bilans jednostki budżetowej za 2018r.
5. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r.
6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.
7. Informacja dodatkowa za 2018r.

Ilość odwiedzin: 1093
Nazwa dokumentu: 2018 rok
Podmiot udostępniający: Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Kastelik
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Kastelik
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Kastelik
Data wytworzenia informacji: 2019-06-25 12:47:57
Data udostępnienia informacji: 2019-06-25 12:47:57
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 11:09:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner