logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
minus Sejm i Senat RP
   minus 2019
      minus Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
      minus Urzędnik Wyborczy
      minus Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW
      minus Obwodowe Komisje Wyborcze
   plus 2015
   minus 2011
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
 4. Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   
 5. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   
 6. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
   
 7. SERWIS WYBORY.GOV.PL
   
 8. Postanowienie nr 520/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 roku zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   
 9. Wykaz komitetów wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
   
 10. Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu
   
 11. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
   
 12. Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 21
   
 13. Kandydaci do Senatu w okręgu nr 52
   
 14. Informacja dotycząca dowozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania

 

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

otwarte będą w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 700 do 2100 .

 

Ilość odwiedzin: 1786
Nazwa dokumentu: Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Buczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-09 10:21:53
Data udostępnienia informacji: 2019-08-09 10:21:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-12 13:27:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner