logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

45-073 OPOLE, ul. Torowa 7,

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

ds. kształcenia ustawicznego,

 w wymiarze 1 etatu.

Planowane zatrudnienie od 01.10.2019 r.

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe

Kserokopia dyplomu lub świadectwa

f)  znajomość zagadnień  z zakresu prawa oświatowego, ogólnej organizacji kształcenia zawodowego, ustawy o pracownikach samorządowych;

Zapis w liście motywacyjnym lub/i kopia świadectwa pracy na podobnym stanowisku

 1. znajomość zagadnień z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1. doświadczenie na stanowisku urzędniczym lub pomocniczym w JST w zakresie pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Zapis w liście motywacyjnym lub/i kopia świadectwa pracy na podobnym stanowisku/ zaświadczenie o zatrudnieniu

i) znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych ( Microsoft Office: MS Word, MS Excel) oraz urządzeń biurowych

Zapis w liście motywacyjnym/ kopia zaświadczenia kursu

 1. brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania ww stanowiska

oświadczenie

 

 

 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych

Świadectwo pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu

 1. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego planowania pracy;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 1.  łatwość nawiązywania kontaktów, dobra komunikacja interpersonalna;

Zapis w liście motywacyjnym lub CV

 

 

 Cel główny stanowiska: administrowanie procesem kształcenia ustawicznego

Zadania szczegółowe:

 1. Współpraca z zastępcą dyrektora ds. organizacji kształcenia w zakresie administrowania procesu kształcenia w formach pozaszkolnych:
 1. wspomaganie projektowania kursów,
 2. przyjmowanie zgłoszeń,
 3. przygotowywanie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń kursów,
 4. monitorowanie procesu według określonych wskaźników – realizacja kontroli wewnętrznych,
 5. aktualizowanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 1. Wspomaganie organizacji zadań wynikających z realizowanych projektów unijnych,
 2. Prowadzenie działań promocyjno – marketingowych placówki, w tym:
 1. redagowanie strony internetowej placówki i mediów społecznościowych,
 2. opracowywanie materiałów publikacji, artykułów promujących działalność placówki.

 Warunki pracy na stanowisku:

Praca biurowa w budynku C Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Torowej 7, wyposażonym w windę osobową, w wymiarze 1 etatu. Przewaga pracy siedzącej, z koniecznością przemieszczania się na terenie placówki do innych budynków; praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, planowania działań i zdolności organizacyjnych, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

 W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 5,6%.

 Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. dokumenty wymienione powyżej;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do zatrudnienia, opatrzony właściwą klauzulą, dostępny na stronie zpo.opole.pl

 

Kompletne aplikacje należy składać w ZPO ul. Torowa 7, budynek B, pokój 103 w dziale kadr, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. kształcenia ustawicznego,   w terminie do dnia 23 września 2019 r. Decyduje data faktycznego wpływu do ZPO. Bliższych informacji na temat oferty udzielą kadry ZPO: tel. 774231675 lub pod adresem kadry@zpo.opole.pl

            

Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

mgr Urszula Kowalczyk

Ilość odwiedzin: 687
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowych
Skrócony opis: stanowisko urzędnicze ds.kształcenia ustawicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12 09:29:33
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12 09:29:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 10:00:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner