logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      minus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
         minus Statuty Rad Dzielnic
         minus Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GŁOSOWANIE W WYBORACH DO RAD DZIELNIC

18-28 października 2019 r.

Ponad 65 % mieszkańców Opola wzięło udział w wyborach parlamentarnych. Przed nami kolejne, bardzo ważne wybory. Teraz czas zadziałać lokalnie, wybierając członków rad dzielnic, którzy będą reprezentować swoje lokalne społeczności na najniższym, a tym samym najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządności.

W tych wyborach głosowanie potrwa aż 11 dni, od 18 do 28 października. Zamiast iść do urn, zapraszamy by zasiąść na chwilę do komputera i oddać swój głos na wybranych kandydatów, którzy będą mieć realny wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto.

Nowy sposób przeprowadzania wyborów do rad dzielnic opiera się na głosowaniu elektronicznym i będzie prowadzone równolegle z głosowaniem w Budżecie Obywatelskim Opola. Zamiast tradycyjnych lokali wyborczych uruchomiliśmy specjalnie dedykowaną platformę internetową pod adresem www.wybory.dzielnice.opole.pl. Głosować można 24 h na dobę, bez wychodzenia z domu, z dowolnego komputera. Dla osób, które będą potrzebowały wsparcia podczas głosowania, zostały utworzone stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Stacjonarne punkty pomocy będą utworzone w:

  • Ratusz, Rynek,
  • Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1,

punkty czynne:

poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

Dodatkowo dyżur pełniony będzie w soboty i niedziele przypadające na czas głosowania,             w godz. od 10.00 do 18.00.

  • Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7,

punkt czynny:

poniedziałek – środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

  • Centrum Informacyjno – Edukacyjne Senior, Opole ul. Nysy Łużyckiej 7a,

punkt czynny:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15.30.

Na cały okres głosowania będzie działał także mobilny punkt wsparcia. Pracownicy Centrum Dialogu Obywatelskiego, stanowiący załogę Dzielnicobusa odwiedzą poszczególne dzielnice naszego miasta, aby przybliżyć mieszkańcom temat wyborów do rad dzielnic i Budżetu Obywatelskiego Opola, a także w razie potrzeby wspomóc w prawidłowym oddaniu głosu, bez ingerencji w wybór głosującego. Wykaz terminów oraz miejsc, w których można spotkać Dzielnicobusa znajduje się pod adresem https://www.opole.pl/wykaz-miejsc-oraz-terminow-przyjazdu-dzielnicobusa/.

Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pełnoletni na czas głosowania obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Dzielnicy i posiadający czynne prawa wyborcze. Uprawniony wyborca pominięty w spisie może być dopisany do niego w czasie trwania głosowania.

Każdy głosujący może zagłosować na minimum jednego, maksimum 15 kandydatów, spośród kandydatów zgłoszonych w dzielnicy, na terenie której głosujący zamieszkuje. Aby zagłosować konieczny jest dostęp do telefonu komórkowego, na który system obsługujący głosowanie wyśle bezpłatny SMS z kodem do potwierdzenia udziału w głosowaniu. Na jeden nr telefonu może zostać wysłanych max. 5 kodów SMS. Głosowanie w wyznaczonych punktach wsparcia nie wymaga podawania nr telefonu.

Z uwagi na liczbę zarejestrowanych kandydatów równą  liczbie mandatów, w dzielnicach: VII (Groszowice, Grotowice , Nowa Wieś Królewska), X (Nadodrze), XI (Zaodrze), XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski), głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Natomiast w dzielnicy VIII (Śródmieście) liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, stąd też wyborów nie przeprowadza się, a Rada Dzielnicy VIII nie zostaje utworzona.

Pełne listy kandydatów oraz panel do głosowania znajdują się na www.wybory.dzielnice.opole.pl

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy? Skorzystaj z infolinii: 77 44 61 568.

Ilość odwiedzin: 544
Nazwa dokumentu: Głosowanie w wyborach do rad dzielnic 18-28 października 2019 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2019-10-17 14:33:19
Data udostępnienia informacji: 2019-10-17 14:33:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-17 14:36:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner