logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         plus Konsultacje społeczne 2019
         minus Konsultacje Społeczne 2020
            minus Roczny Plan Konsultacji na 2020 rok
            minus Korekta nr 1 RPK na 2020 r.
            minus Akcja informacyja poprzedzająca konsultacje
            minus Konsultacje z mieszkańcami- Budżet Obywatelski 2021 i Inicjatywa Loklana 2021
            minus Korekta nr 2 RPK na 2020 r.
            minus Raport z konsultacji zmian w BO i IL
            minus Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023
            minus Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z organizacjami i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
            minus Konsultacje zmian w programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
            minus Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
            minus Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z mieszkańcami
            minus Konsultacje z mieszkańcami: zmiany w jednostkach pomocniczych
            minus Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
            minus Raport z konsultacji: Program współpracy z NGO
            minus Raport z konsultacji
            minus Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Roczny Plan Konsultacji na 2020 rok
2. Korekta nr 1 RPK na 2020 r.
3. Akcja informacyja poprzedzająca konsultacje
4. Konsultacje z mieszkańcami- Budżet Obywatelski 2021 i Inicjatywa Loklana 2021
5. Korekta nr 2 RPK na 2020 r.
6. Raport z konsultacji zmian w BO i IL
7. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020-2023
8. Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z organizacjami i Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego
9. Konsultacje zmian w programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
10. Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
11. Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje z mieszkańcami
12. Konsultacje z mieszkańcami: zmiany w jednostkach pomocniczych
13. Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.
14. Raport z konsultacji: Program współpracy z NGO
15. Raport z konsultacji
zmiany w zasadach finansowania jednostek pomocniczych
16. Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2020 r.

Ilość odwiedzin: 440
Nazwa dokumentu: Konsultacje Społeczne 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2019-10-30 08:08:45
Data udostępnienia informacji: 2019-10-30 08:08:45
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-30 08:10:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner