logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   minus Wydział Polityki Społecznej
      plus Konkursy 2020
      plus Konkursy 2017
      plus Konkursy 2018
      minus Konkursy 2019
         minus Konkurs ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi"
         minus Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały ząbek"
         minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Akcja edukacyjna dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
         minus Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej
         minus Konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
            minus Wyniki otwartego konkursu ofert
         plus Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzi
         minus Konkurs na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Miasta Opola domu pomocy społecznej
         minus Oferta pozakonkursowa „Wsparcie działalności Łaźni dla osób bezdomnych”.
         minus Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Centrum Aktywizacji Społecznej
      minus Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione zadań polegających na dostarczeniu ciepłego posiłku tj. dwudaniowego obiadu co najmniej 22 osobom w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., oraz pomocy osobom niepełnosprawnym w opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Załączniki do pobrania: 2019-11-06 14:34:22 - Wyniki otwartego konkursu ofert (185.61 kB)
2019-11-06 14:43:03 - Wyniki otwartego konkursu ofert (185.61 kB)

Ilość odwiedzin: 295
Nazwa dokumentu: Wyniki otwartego konkursu ofert
Skrócony opis: Wyniki otwartego konkursu ofert
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cieślik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cieślik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cieślik
Data wytworzenia informacji: 2019-11-06 14:28:53
Data udostępnienia informacji: 2019-11-06 14:28:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-06 14:46:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner