logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 55
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Przedszkole Publiczne nr 22 "Bajkowa Rodzina"
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wynikach naboru
2. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
3. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.osobowych
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
stanowisko specjalisty ds.płac i księgowości
5. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
6. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
7. Zespół Szkół Budowlanych
spec.ds.kadrowo-administracyjnych
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator merytoryczny w wymiarze 1 etatu
10. Zespół Szkół Specjalnych
specjalista ds.płac i zasiłków
11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Główny księgowy
12. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
14. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
16. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds. płac i księgowości
17. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
18. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
22. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. rozliczeń
23. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
24. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
25. Zespół Szkół Specjalnych
referent ds.płac i zasiłków
26. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
27. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
Kierownik administracyjno-gospodarczy
28. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
Samodzielny referent administracyjno-finansowy
29. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
30. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
31. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
32. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
Główny Księgowy
33. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
specjalista ds. administracyjno-kadrowych
34. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. płac
35. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Obsługi Klienta
36. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
37. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
38. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wynikach naboru starszy inspektor
39. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
40. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
41. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
42. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o nierozstrzygnięciu naboru księgowa/y
43. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
44. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
45. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
46. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy informatyk
48. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. administracyjno-pracowniczych
49. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds.uczniowskich i administracji
50. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowosci
51. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
52. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds. kadr
53. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
specjalista ds. administracji
54. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
55. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr (podinspektor)
56. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
specjalista ds. sieci komputerowej i oprogramowania
57. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wyborze
58. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
59. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wynik naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa
60. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
główny specjalista ds.wspierania szkół w kształceniu ucznia zdolnego
61. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
główny specjalista ds.kształcenia specjalnego i edukacji włączającej
62. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.informatycznych
63. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds.technologi pracowni
64. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o nierozstrzygnięciu naboru
65. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko księgowa ds. płac
66. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
starszy specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
67. Młodzieżowy Dom Kultury
Główny Księgowy
68. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
69. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
starszy księgowy
70. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
71. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
72. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
Specjalista ds. Sieci i Urządzeń Informatycznych
73. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
referent ds.administracji
74. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płaci zasiłków
75. Przedszkole Publiczne nr 22 "Bajkowa Rodzina"
specjalista ds. żywienia
76. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
77. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds.płac
78. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
referenta ds. administracyjno-gospodarczych
79. Zespół Szkół Mechanicznych
specjalista ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej
80. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
główny księgowy
81. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
referent ds.ochrony danych osobowych
82. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wynik naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Ds. Informatyki W Dziale Administracyjno - Gospodarczym w wymiarze 1 etatu
83. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
84. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Wynik naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Opolu
85. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale dokumentacji
86. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
87. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych.
88. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. kadr (umowa na czas określony w celu zastępstwa)
89. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych

Ilość odwiedzin: 24041
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 14:09:41
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 14:09:41
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 14:11:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner