logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Przedszkole Publiczne nr 55
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wynikach naboru
2. Przedszkole Publiczne nr 55
starszy intendent
3. Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
specjalista ds.osobowych
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
stanowisko specjalisty ds.płac i księgowości
5. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
6. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
7. Zespół Szkół Budowlanych
spec.ds.kadrowo-administracyjnych
8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Specjalista-koordynator merytoryczny w wymiarze 1 etatu
10. Zespół Szkół Specjalnych
specjalista ds.płac i zasiłków
11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Główny księgowy
12. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds.płac i księgowości
14. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
16. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
specjalista ds. płac i księgowości
17. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
18. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
19. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
22. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. rozliczeń
23. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
24. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
specjalista ds.kadr
25. Zespół Szkół Specjalnych
referent ds.płac i zasiłków
26. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Księgowa w Dziale Finansowym w wymiarze 1 etatu
27. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
28. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
Kierownik administracyjno-gospodarczy
29. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM I UZALEŻNIONYM W OPOLU
Samodzielny referent administracyjno-finansowy
30. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
31. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w wymiarze 1 etatu
32. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr
33. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
ds. ustalania uprawnień i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i świadczeń pomocy materialnej
34. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
Główny Księgowy
35. Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
specjalista ds. administracyjno-kadrowych
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. płac
37. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Obsługi Klienta
38. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
39. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Inspektor w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w wymiarze 1 etatu
40. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
41. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym (sr.trw.)
42. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
43. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wynikach naboru starszy inspektor
44. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. księgowości
45. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
46. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
47. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o nierozstrzygnięciu naboru księgowa/y
48. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko ds. obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
49. Zespół Szkół Specjalnych
samodzielny referent ds.płac i zasiłków
50. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. eksploatacji
51. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
52. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
starszy informatyk
53. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds. administracyjno-pracowniczych
54. Zespół Szkół Mechanicznych
referent ds.uczniowskich i administracji
55. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Kandydat na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
56. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. księgowosci
57. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
58. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
referent ds. kadr
59. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
specjalista ds. administracji
60. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
główny księgowy
61. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr (podinspektor)
62. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
specjalista ds. sieci komputerowej i oprogramowania
63. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
64. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
informacja o wyborze
65. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
SPECJALISTA PSYCHOLOG W Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
66. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym ( Sr.trw.)
67. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale księgowo-finansowym
68. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Wynik naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Księgowa
69. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Stanowisko w dziale inwestycji unijnych

Ilość odwiedzin: 16056
Nazwa dokumentu: WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-08 14:09:41
Data udostępnienia informacji: 2020-01-08 14:09:41
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 14:11:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner