logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
minus Petycje
   minus Rok 2021
   minus Rok 2020
   minus Rok 2019
   minus Rok 2018
   minus Rok 2017
   minus Rok 2016
   minus Rok 2015
   minus Informacja o petycjach
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INNE > Petycje > Rok 2020

Petycja Nr OR-I.152.1.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,
 2. Data złożenia: 24.03.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Koalicja Polska Wolna od 5G,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.1.2020 

Petycja Nr OR-I.152.2.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt,
 2. Data złożenia: 27.03.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.2.2020 

Petycja Nr OR-I.152.3.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej",
 2. Data złożenia: 03.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Opinia Prezydenta Miasta Opola
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.3.2020 

Petycja Nr OR-I.152.4.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Opola w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 2. Data złożenia: 14.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Opinia Prezydenta Miasta Opola
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.4.2020 

Petycja Nr OR-I.152.5.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zaniechania koszenia traw,
 2. Data złożenia: 22.04.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.5.2020 

Petycja Nr OR-I.152.6.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 2. Data złożenia: 01.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.6.2020 

Petycja Nr OR-I.152.7.2020

 1. Przedmiot petycji:  w sprawie uporządkowania i zabezpieczenia terenu wysypiska śmieci oraz naprawy drogi dojazdowej,
 2. Data złożenia: 16.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.7.2020 

Petycja Nr OR-I.152.8.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi,
 2. Data złożenia: 24.06.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego,
 4. Podmiot rozpatrujący: na podstawie art 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycję przekazano do rozpatrzenia wg właściwości Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu,

Petycja Nr OR-I.152.9.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażenia na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego,
 2. Data złożenia: 07.07.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.9.2020 

Petycja Nr OR-I.152.10.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie przeprowadzenia szczegółowej kontroli zasadności, legalności oraz celowości planowanych zmian polegających na odłączeniu od sieci ciepłowniczej domów jednorodzinnych na ul. Bzów, Irysów, Astrów, Narcyzów, Tulipanów, Konwalii i Placu Róż w Opolu przez firmę ECO S. A. w Opolu.,
 2. Data złożenia: 27.07.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.10.2020 

Petycja Nr OR-I.152.11.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze udostępniania przez Urząd płynów do dezynfekcji.,
 2. Data złożenia: 21.08.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o.,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydent Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.11.2020 

Petycja Nr OR-I.152.12.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu,
 2. Data złożenia: 18.09.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Rada Rodziców przy PSP nr 30 w Opolu,
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Przekazanie petycji do rozpatrzenia według właściwości.
 7. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.12.2020 

Petycja Nr OR-I.152.13.2020

 1. Przedmiot petycji:   w sprawie zmiany uchwały nr XIX/387/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola",
 2. Data złożenia: 30.09.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.13.2020 

Petycja Nr OR-I.152.14.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego znajdującego się przy ul. 1 Maja 38,
 2. Data złożenia: 28.10.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Wspólnoty Mieszkaniowe,
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.14.2020 

Petycja Nr OR-I.152.15.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna poprzez nadanie nazwy ulicy, skweru lub parku jego imieniem,
 2. Data złożenia: 11.12.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Waldemar Polański, Prezes Fundacji "Polanski - Foundation"
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.15.2020 

Petycja Nr OR-I.152.16.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Opola,
 2. Data złożenia: 14.12.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Tomasz Maron
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.16.2020 

Petycja Nr OR-I.152.17.2020

 1. Przedmiot petycji: w sprawie dzwonów kościelnych,
 2. Data złożenia: 15.10.2020 r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: społeczność Rzymskokatolickiej Parafii św. Jacka w Opolu
 4. Podmiot rozpatrujący: Prezydenta Miasta Opola,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej zlożenia,
 6. Odpowiedź na petycję Nr OR-I.152.17.2020 

Ilość odwiedzin: 4688
Nazwa dokumentu: Rok 2020
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Wydział Organizacyjny
Osoba, która odpowiada za treść: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2020-03-25 10:46:21
Data udostępnienia informacji: 2020-03-25 10:46:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 10:42:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner