logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
         minus Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
         minus MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Żłobek nr 4 w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus DPS dla Kombatantów w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu
Dyrektor
2. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
stanowisko ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Świadczeń Rodzinnych
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Specjalista ds. kadr
4. Straż Miejska w Opolu
Komendant Straży Miejskiej w Opolu ogłasza nabór na stanowisko strażników miejskich.
5. Zespół Placówek Oświatowych
ds.gospodarki majątkiem
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Specjalista ds. kadr
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
referent ds. księgowości
8. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Stanowisko: Księgowa
9. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
Specjalista ds. zamówień publicznych
10. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Główny Księgowy
11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Dziale Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nieurzędnicze stanowisko pracy: Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 1,0 etatu
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych
14. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Kasjer
15. Żłobek nr 4 w Opolu
SPECJALISTA ds. KADR I PŁAC
16. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
stanowisko w dziale mostów
17. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
stanowisko księgowa/y
19. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Specjalista ds. różnorodności biologicznej
20. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
główny księgowy
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu, ul. Małopolskiej 20 w wymiarze 0,5 etatu, docelowo przewidywany 1,0 etat
22. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
referent ds.administracyjnych
23. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
24. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy ds.płac
25. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy/a w wymiarze 1,0 etatu
26. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Starszy referent
27. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
28. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
30. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
31. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
specjalista ds.sieci i urządzeń komputerowych
32. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa/y ds.płac
33. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
specjalista ds.płac
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Kierownik Działu Opieki nad Rodzina i Dzieckiem
35. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
36. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
38. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
39. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowy ds.płac
40. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
samodzielny specjalista ds.płac
41. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
nabór stanowisko ds. zamówień publicznych
42. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etat
43. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne od dnia 1 lipca 2021r. kierownicze, urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
44. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Nabór na wolne od dnia 27 lipca 2021r. , urzędnicze stanowisko pracy księgowa-kasjer w Dziale Finansowym w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
45. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
46. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Referent
47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
referent ds. administracyjno-gospodarczych
48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
specjalista ds. sieci i urządzeń komputerowych
49. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
STARSZY REFERENT DS. PŁAC
50. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu
REFERENT DS. PŁAC
51. Zespół Placówek Oświatowych
stanowisko ds. bhp i ppoż.
52. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
53. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
samodzielny specjalista ds.płac
54. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
Główny księgowy
55. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
referent ds.płac
56. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. ewidencji księgowej zasobu komunalnego
57. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
księgowa ds.płac
58. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
starszy księgowy
59. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ w wymiarze 1,0 etatu w Klubie Integracji Społecznej
60. DPS dla Kombatantów w Opolu
Zastępca dyrektora
61. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
specjalista ds.płac
62. Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Stanowisko urzędnicze ds. ewidencji majątku
63. Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Specjalista ds. kształcenia zawodowego i kadry administracyjnej
64. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
samodzielny referent ds. kadr
65. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. zamówień publicznych
66. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
dwa stanowiska ds. obsługi eksploatacyjnej zasobu komunalnego
67. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
stanowisko ds. nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej
68. Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Inspektor nadzoru w dziale eksploatacji dróg

Ilość odwiedzin: 56031
Nazwa dokumentu: AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2021-01-04 11:36:46
Data udostępnienia informacji: 2021-01-04 11:36:46
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 11:38:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner