logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151- 329/06

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

    z dnia 18 lipca 2006 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych

 

         Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) – zarządzam:

 

§ 1

 

1.     Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.   Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2006-07-19 12:02:20 - Załącznik Nr 1 (63.00 kB)
2006-07-19 12:05:35 - Załącznik Nr 2 (55.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2749
Nazwa dokumentu: z dnia 18 lipca 2006 roku
Skrócony opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pn. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Guła
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Guła
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Guła
Data wytworzenia informacji: 2006-07-11 08:31:30
Data udostępnienia informacji: 2006-07-11 08:31:30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-19 12:05:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner