logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
minus Informacje, ogłoszenia, przetargi
   minus Zamówienia publiczne
      plus 2004
      minus 2003
         minus MZOR
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Izba Wytrzeźwień
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
         minus SPZOZ "Śródmieście" w Opolu,
         minus PSP Nr 24 w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus MZD w Opolu
         minus PUP
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus SP ZOZ "Śródmieście"
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Publiczne Gimnazjum nr 6
         minus MOPR
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezyent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Zespół Szkół
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus MZD w Opolu
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus Prezydent Miasta Opola
         minus MZD w Opolu
   plus Komunikaty
   plus Obwieszczenia
   plus Przetargi - nieruchomości
   plus OGŁOSZENIA
   minus Zawiadomienia
   minus Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
   minus Powołanie Komisji Konkursowej
   plus Ogłoszenie
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
   minus Informacja
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

 

ogłasza  przetarg  dwustopniowy na zadanie p.n.  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej na zadanie – budowa budynku zaplecza technicznego i sali prób – dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

 

Termin wykonania :     do 30 kwietnia 2004 r.

  

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją .

Postępowanie będzie prowadzone z  zastosowaniem  preferencji   krajowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł. po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie UM Opola I piętro w godz. 8.00.-14.30.) można odebrać  w Urzędzie Miasta Opola - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych Plac Wolności 7-8  pokój 313.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan Krystian Kobyłka – Dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora tel. 453-76-06 lub tel. Kom. 0606 31 20 82 oraz Pan Bronisław Zamkotowicz – Kierownik Techniczny Opolskiego Teatru Lalki i Aktora tel. 453-73-06 oraz tel. kom. 0606 46 82 02.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w zakresie procedury przetargowej jest Pan Bogdan Płaneta  – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola   tel. 451-18-40.

 

Kryterium wyboru ofert :  

Wskaźnikowy koszt przyszłej inwestycji za 1 m2 i 1 m3      –   10 %

Ocena układu funkcjonalno-użytkowego koncepcji          -    90 %

                                                                                 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych  UM Opola,  pl. Wolności 7-8  pok. 313.

 

Termin składania ofert wstępnych  upływa dnia 22.08.2003 r.  do godz. 11.00.

Otwarcie ofert wstępnych nie ma charakteru publicznego i odbędzie się bez udziału oferentów.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

1. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Spełniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicznych

     z 10 czerwca 1994 r.

 

 

Uwaga:

Został przedłuzony termin składania  ofert wstępnych  na :

Składanie ofert wstępnych do dnia 08 września 2003 r. do godz. 11.00.

 

Negocjacje będą prowadzone w dniu 10 września 2003 r. 

Godzina negocjacji i miejsce zostaną podane wszystkim oferentom faxem. 

 

Ilość odwiedzin: 2504
Nazwa dokumentu: przetarg dwustopniowy
Skrócony opis: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztowej na zadanie - budowa budynku zaplecza technicznego i sali prób - dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Szurgut
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Szurgut
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Szurgut
Data wytworzenia informacji: 2003-08-06 08:33:12
Data udostępnienia informacji: 2003-08-06 08:33:12
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-14 14:15:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner