logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zarządzenie Nr OR.II -0155 -413/2003
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy - w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem wyznaczonego na dzień 21 lipca 2003 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej - działka nr 129/2 o pow. 0,0980 ha, postanawiam:

§1

Wyznaczyć Komisję Przetargową w składzie:

1. Anna Bystrzykowska - Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych

2. Barbara Błaszczyk - Przedstawiciel Wydziału Urbanistyki, Architektury

i Budownictwa - Zastępca Naczelnika członek Komisji Przetargowej

3. Agnieszka Zalewska - Przedstawiciel Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii - Podinspektor członek Komisji Przetargowej

§2

Uchylić Uchwałę nr 8798/2002 Zarządu Miasta Opola z dnia 12 września 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego.

§3

W przypadku ewentualnego zakończenia wyznaczonego na dzień 21 lipca 2003 roku przetargu ustnego ograniczonego wynikiem negatywnym - Komisja Przetargowa w składzie osobowym wymienionym w § 1 wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem kolejnych przetargów dotyczących sprzedaży ww. nieruchomości.

§4

Realizację Zarządzenia powierza się Wydziałowi Inwestycji Miejskich - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta
Arkadiusz Karbowiak
Z-ca Prezydenta Miasta

Ilość odwiedzin: 1244
Nazwa dokumentu: z dnia 16 lipca 2003 r.
Skrócony opis: w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia komunalnego
Podmiot udostępniający: Wydział Inwestycji Miejskich
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-07 12:41:56
Data udostępnienia informacji: 2003-08-07 12:41:56
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-07 12:45:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner