logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
 
KWiA-I-0914/12/1/2006
                  Opole, 20 grudnia 2006 r.
                             PROTOKÓŁ KONTROLI nr 21/2006
Jednostka kontrolowana
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 28 listopada do 15 grudnia 2006 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – inspektor WKWiA
Monika Pijanka - podinspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 49/2006
nr 50/2006
Przedmiot kontroli
Prawidłowość gospodarowania środkami   pochodzącymi z opłat za egzaminy eksternistyczne.
Prawidłowość ustalania i naliczania dyrektorowi Zespołu Szkół wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych oraz za pracę w niedzielę
Okres objęty kontrolą
2002-2006
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Danuta Katorosz - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Danuta Katorosz  - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- wicedyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- specjalista d/s. księgowości finansowej
 
 
Podstawy prawne:
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).
 
3.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami).
 
4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz.1259).
 
5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 6, poz.36).
 
6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.181).
 
7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz.293).
 
8.   Uchwała Nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia1999 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
9. Uchwała Nr LXVI/784/02 Rady Miasta Opola z dnia 10 października 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w   jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
             10. Uchwała Nr XIV/227/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
 
             11. Uchwała Nr XIV/228/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 
            12. Uchwała Nr XIV/229/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
 13.  Uchwała Nr XLVII/486/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym w związku z powierzeniem lub pełnieniem w szkole stanowisk kierowniczych obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
   14 .Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
   15. Uchwała Nr LVII/643/05 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, jak również szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
 Cel kontroli
 
            Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za egzaminy eksternistyczne oraz w zakresie naliczania dyrektorowi Zespołu Szkół wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i zbadanie czy stwierdzony stan faktyczny był zgodny z danymi zawartymi w sporządzonej dokumentacji oraz z regulacjami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych okresach objętych kontrolą.
 
Kryteria
 
1.        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie:
 - egzaminy eksternistyczne przeprowadza komisja powołana przez kuratora   oświaty,
 - przewodniczącym komisji może być dyrektor zespołu szkół publicznych,
 - komisja działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu,
 - kurator oświaty może odwołać komisję w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej pracy,
 - egzamin eksternistyczny jest odpłatny,
 - oplata maksymalna za jeden egzamin eksternistyczny, niezależnie od jego zakresu, wynosi 15% wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celach waloryzacji emerytur i rent,
 - osoba przystępującą do egzaminu eksternistycznego przekazuje opłatę za egzamin na rachunek bankowy środków specjalnych zespołu,
 - wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są przez zespół.
 
2.        Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy:
      - nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową,
     - wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynosiła: 2.059,00 zł w 2005 r. oraz 2.090,00 zł w 2006 r.
 
3.        Zgodnie z uchwałą Nr XIV/227/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 września 1999r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość:
    - do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie trzech prac za jedną godzinę zajęć.
 
4.        Zgodnie z zatwierdzonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2005/2006 - liczba godzin dydaktycznych dyrektora zespołu wynosi 3 godziny, a liczba godzin ponadwymiarowych 3,44 godziny.
 
5.        Zgodnie z zatwierdzonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty arkuszem organizacji szkoły na rok szkolny 2006/2007 - liczba godzin dydaktycznych dyrektora zespołu wynosi 3 godziny, a liczba godzin ponadwymiarowych 3,05 godziny.
 
6.        Zgodnie z przydziałem czynności wicedyrektor Zespołu Szkół pani mgr(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)):
       -   współpracuje przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego i planu pracy       szkoły,
       -   przygotowuje plan zajęć konsultacji zbiorowych i konferencji   instruktażowych oraz terminarz prac kontrolnych, egzaminów semestralnych, końcowych i dojrzałości, organizuje i czuwa nad przebiegiem w/w egzaminów.
 
 Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
            Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi dotyczącymi:
- powołania komisji egzaminacyjnej,
- przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych,
- pobierania opłat za egzaminy eksternistyczne,
- dokonywania wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone egzaminy,
- realizacji godzin dydaktycznych przez dyrektora szkoły, w tym godzin ponadwymiarowych oraz godzin pracy w niedzielę.
             Dokonano analizy porównawczej danych zawartymi w dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji poszczególnych zagadnień będących przedmiotem kontroli z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej.
 
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie egzaminów eksternistycznych
 
1.Regulacje organizacyjno-prawne
 
            Dyrektorem Zespołu Szkół im Prymasa Tysiąclecia w Opolu jest pani Danuta Katorosz, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 8583/2002 z dnia      1 sierpnia 2002 r. Zarządu Miasta Opola(akta kontroli Nr 06/21/I/9-10). Wyżej wymieniona jest nauczycielem dyplomowanym, posiada tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W okresie objętym kontrolą obowiązki głównej księgowej pełniła pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która zatrudniona jest na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
            W dniu 26 marca 2002 r. Kurator Oświaty w Opolu powołał przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przewodniczącym komisji został pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 06/21/I/11-12).
            W dniu 30 września 2002 r. Opolski Wicekurator Oświaty odwołał z funkcji przewodniczącego komisji pana (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i powołał na tę funkcję panią Danutę Katorosz oraz poszerzył skład komisji o osoby wymienione w piśmie nr WKPiU-4102/15/02 (akta kontroli Nr 06/21/I/13 ).
             Z dniem 9 października 2002 r. wszedł w życie Regulamin Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych  (akta kontroli Nr 06/21/I/16-19). W Regulaminie określone zostały także zasady odpłatności za egzaminy oraz zasady rozliczania finansowego. Wynika z nich, że 20% z łącznej kwoty z tytułu odpłatności za egzamin pozostawia się na koncie środków specjalnych z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami komisji. Pozostała kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne członków zespołu egzaminacyjnego oraz pracowników obsługi administracyjno-egzaminacyjnej.
            Postanowieniem z dnia 14.11.2003 r. Opolski Kurator Oświaty powołał nową komisję w składzie wymienionym w tym postanowieniu. Przewodniczącą tej komisji została ponownie dyrektor Zespołu pani Danuta Katorosz (akta kontroli Nr 06/21/I/15).
             Z zapisów znajdujących się w książce kontroli wynika, że w latach 2002-2005 przez Kuratorium Oświaty w Opolu zostało przeprowadzonych pięć kontroli, których przedmiotem było funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych. Nieprawidłowości w tym zakresie wówczas nie stwierdzono (akta kontroli Nr 06/21/I/20).
            W posiadanej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji dotyczącej     egzaminów eksternistycznych znajdują się między innymi:
- sprawozdania z przebiegu i wyników egzaminów eksternistycznych,
- wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych przedmiotów,
- składy zespołów egzaminacyjnych,
- wykazy osób zdających,
- tematy do egzaminów eksternistycznych z poszczególnych przedmiotów,
- protokoły z posiedzeń Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.
            Z powyższych protokołów wynika, że posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej odbywały się w okresie od 09.10.2002 r. do 07.10.2005 r. Łącznie w okresie tym odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji w dniach: 09.10.2002 r., 03.03.2003 r., 07.04.2003 r., 07.10.2003 r., 14.11.2003 r., 17.02.2004 r., 28.09.2004 r., 10.02.2005 r. oraz w dniu 07.10.2005 r.
             Materiałem wyjściowym do dalszych czynności kontrolnych w zakresie ustalenia prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych stanowiły dane znajdujące się w sprawozdaniach z przebiegu i wyników egzaminów eksternistycznych (akta kontroli Nr 06/21/I/33-38). Zawartość merytoryczna pozostałej dokumentacji nie była przedmiotem niniejszej kontroli.
 
2. Wynagrodzenia za egzaminy eksternistyczne
 
               Zgodnie z Regulaminem odpłatność za egzamin ustny w latach 2002-2006 wynosiła 95,00 zł. Natomiast za egzamin pisemny i ustny łącznie odpłatność początkowo wynosiła 155,00 zł, a od 1 kwietnia 2003 r. 110,00 zł. Wysokość opłat za jeden egzamin eksternistyczny nie przekraczała 15% (tj. ponad 300,00 zł) kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celach waloryzacji emerytur i rent. W poszczególnych okresach wynagrodzenie to każdorazowo przekraczało kwotę 2.000,00 zł (akta kontroli Nr 06/21/I/43). Z zestawień obrotów i sald konta 131-środków specjalnych (akta kontroli Nr 06/21/I/21-22, 24-25, 27-28, 39-40) wynika, że w poszczególnych latach wpłaty na rachunek bankowy z tytułu opłat za egzaminy eksternistyczne wynosiły:              
 - 131.480,00 zł (od 01.09.2002 r. do 31.12.2002 r.),
 - 165.274,50 zł w 2003 r.,
 - 115.259,00 zł w 2004 r.,
 - 17.270,00 zł w 2005 r.
            Łączna kwota opłat za egzaminy eksternistyczne w wyżej wymienionym okresie wyniosła 429.283,50 zł. Natomiast łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 337.757,36 zł. Kwota ta stanowi 78,68% wszystkich wpływów uzyskanych z tytułu opłat za egzaminy. Oznacza to, iż łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne była niższa od kwoty wynikającej z Regulaminu. Szczegółowe dane dotyczące wypłat wynagrodzeń w poszczególnych latach zawiera rozliczenie egzaminów eksternistycznych (akta kontroli Nr 06/21/I/42).
             Zgodnie z Regulaminem wynagrodzenie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego za egzamin ustny wynosiło 25,00 zł, natomiast za egzamin pisemny początkowo 60,00 zł a od 1 kwietnia 2003 r. 30,00 zł za godzinę zegarową, przy czym czas przeznaczony na egzamin pisemny nie mógł być krótszy niż 180 minut. Wynagrodzenie egzaminatora za sprawdzenie, zrecenzowanie i ocenienie pracy pisemnej wynosiło 12,00 zł.
            Kontrolą objęto wynagrodzenia za egzaminy przeprowadzone w latach 2004-2005. Ogółem w tym okresie przeprowadzono 69 egzaminów eksternistycznych. Spośród tych egzaminów, szczegółową kontrolą objęto wynagrodzenia otrzymane przez dyrektor Danutę Katorosz z tytułu pełnienia obowiązków przewodniczącej zespołów egzaminacyjnych. Ustalono, że dyrektor szkoły przewodniczyła 32 zespołom egzaminacyjnym.
            Ponadto skontrolowano wynagrodzenia za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego i języków obcych otrzymane przez członków zespołów egzaminacyjnych, których przewodniczącą była dyrektor szkoły. Stwierdzono 16 takich przypadków.
            Wyrywkowo sprawdzono również wszystkie 3 przypadki wypłacenia w 2005 r. wynagrodzeń za sprawdzanie prac pisemnych z języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego członkom zespołów egzaminacyjnych, których przewodniczącymi były inne osoby. 
             W wyniku kontroli ustalono, że pani Danuta Katorosz otrzymała wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków przewodniczącej zespołów egzaminacyjnych. Ogółem wynagrodzenie brutto z tego tytułu wyniosło:
 - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł, w 2004 r.(akta kontroli Nr 06/21/I/29),
 -(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), w 2005 r.(akta kontroli Nr 06/21/I/41).
            Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach kwoty wypłaconych wynagrodzeń za poszczególne egzaminy były zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach z prac zespołów egzaminacyjnych dotyczącymi składu zespołów, godzin przeprowadzenia egzaminów pisemnych, oraz liczby osób przystępujących do egzaminów ustnych.
            Ustalono również, że w każdym przypadku kwoty wypłaconych wynagrodzeń za poprawianie prac pisemnych z języka polskiego i języków obcych były zgodne z liczbą osób przystępujących do egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów.
             Powyższych ustaleń dokonano po uprzednim sporządzeniu zbiorczych zestawień zawierających daty egzaminów, przedmioty na poszczególnych egzaminach, składy zespołów egzaminacyjnych, ilości godzin egzaminów pisemnych oraz liczbę osób zdających egzamin pisemny i ustny.
             Zestawienia z powyższymi danymi oraz z danymi dotyczącymi wynagrodzeń należnych i pobranych w latach 2004-2005 przedstawiają poniższe tabele, które znajdują się w załączniku do protokołu.

            Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że w latach 2004-2005 przeprowadzono ogółem 69 egzaminów z 12 przedmiotów. Składy zespołów egzaminacyjnych były trzyosobowe.
            Egzaminy pisemne przeprowadzane były z matematyki, języka polskiego oraz z trzech języków obcych tj. rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego.       Zgodnie z Regulaminem wynagrodzenie za poszczególne egzaminy pisemne we wszystkich przypadkach było naliczone za trzy godziny. Dotyczy to również przypadków, w których egzaminy były przeprowadzane w tym samym czasie z różnych przedmiotów.
 
II. W zakresie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i pracę w niedzielę 
 
            Z badanej dokumentacji wynika, że godziny zajęć dydaktycznych przydzielone w arkuszu organizacji szkoły w ramach pensum oraz godzin ponadwymiarowych, dyrektor szkoły realizowała w Zaocznym i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
            Wyrywkową kontrolą objęto wynagrodzenia dyrektora szkoły wypłacone za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w drugim półroczu roku szkolnego 2005/2006 oraz w pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/2007. 
            Ze sporządzonego przez wicedyrektora Zespołu Szkół panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))planu zajęć wynika, że w drugim półroczu roku szkolnego 2005/2006 zajęcia odbywały się w czwartki, soboty oraz w niedziele (akta kontroli Nr 06/21/I/109).
            Dyrektorowi szkoły zajęcia dydaktyczne zaplanowano jedynie w niedziele. Ogółem w drugim półroczu roku szkolnego 2005/2006 tj. w okresie od 12 lutego do 14 maja 2006 r. dla dyrektora szkoły zaplanowano 28 godzin zajęć dydaktycznych (tj. w ciągu siedmiu niedziel, w czterech klasach, po jednej godzinie w każdej klasie).          
            Na podstawie wpisów w dziennikach lekcyjnych klas IU1, IIA1, IIA2 oraz IIB2 ustalono, że ilość godzin faktycznie zrealizowanych w tym okresie przez dyrektora szkoły była zgodna z planem zajęć (akta kontroli Nr 06/21/I/109). Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że  za taką ilość godzin faktycznie został naliczony i wypłacony dodatek za pracę w niedzielę.
             Wypłaty wynagrodzenia dokonano na podstawie wniosku z dnia 26.06.2006 r. sporządzonego przez wicedyrektora Zespołu Szkół panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 06/21/I/111). Zgodnie z wymienionym wnioskiem, dodatek za pracę w niedzielę przysługiwał osiemnastu nauczycielom. Największą ilość dodatków za pracę w niedzielę (po 37godzin) naliczono pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))i pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
            Powyższy wniosek dotyczył między innymi wypłaty dyrektorowi szkoły wynagrodzenia za 98 godzin pracy ogółem. Na sumę tę oprócz 28 godzin za pracę w niedzielę składały się także 33,3 godziny wypracowane przez dyrektora szkoły w ramach nadzorowania i przeprowadzenia egzaminów dojrzałości oraz 36,3 godziny ponadwymiarowe.
            W wyniku kontroli ustalono, że wykazana we wniosku liczba zrealizowanych godzin była zgodna z łączną ilością godzin wykazaną w indywidualnym zestawieniu sporządzonym przez dyrektora szkoły (akta kontroli Nr 06/21/I /). Liczba zrealizowanych godzin nie przekroczyła również liczby godzin zatwierdzonych w arkuszu organizacji.        
            Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową w 2005 r. wynosiła 27,45 zł a w 2006 r.- 27,87 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego z tych trzech tytułów wyniosła 2.731,30 zł (akta kontroli Nr 06/21/I/110). Z powyższych danych wynika, że wysokość wypłaconego wynagrodzenia została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
            Natomiast z planu zajęć na I półrocze roku szkolnego 2006/2007 oraz z ewidencji księgowej wynika, że w tym okresie dyrektor szkoły nie miała zaplanowanych zajęć dydaktycznych i nie otrzymała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia (akta kontroli Nr 06/21/I/112-113).
 
            W latach 2005-2006 dyrektorowi szkoły wypłacano wynagrodzenia na podstawie niżej wymienionych wniosków sporządzonych przez zastępcę dyrektora szkoły:
- z dnia 11.05.2005 r. o wypłacenie zaliczki za 80 godzin ponadwymiarowych wypracowanych w miesiącach luty-maj 2005 r., w kwocie 2.196,00 zł (akta kontroli Nr 06/21/I/94),
-  z dnia 27.06.2005 r. o wypłatę wynagrodzenia za 69 godzin ponadwymiarowych, w kwocie 1.894,10 zł, zł (akta kontroli Nr 06/21/I/95-96),
-  z dnia 12.12.2005 r. o wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za pracę w niedzielę w miesiącach IX-XII (razem 60 godzin), w kwocie 1.647,00 zł (akta kontroli Nr 06/21/I/97),
-  z dnia 23.01.2006 r. o wypłatę wynagrodzenia za 82 godziny ponadwymiarowe, w kwocie 2.285,30 zł (akta kontroli Nr 06/21/I/99).
 
            W wyniku kontroli ustalono, że w ogólnej liczbie godzin wymienionych w poszczególnych wnioskach o wynagrodzenia, oprócz liczby godzin ponadwymiarowych ujęte zostały również godziny za zastępstwa, dodatki za pracę w niedzielę oraz za udział w egzaminach maturalnych.
            Ustalono, że kwoty wypłaconych wynagrodzeń były zgodne z łączną ilością godzin wykazaną we wnioskach (akta kontroli Nr 06/21/I/100-108) oraz z indywidualnym rozliczeniem sporządzonym przez dyrektora szkoły (akta kontroli Nr 06/21/I/100-108).
            Również liczba wypracowanych godzin ponadwymiarowych w poszczególnych semestrach (18 tygodni w semestrze) nie przekroczyła liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych i zatwierdzonych w arkuszu organizacji szkoły.   
           
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu pani Danucie Katorosz.
 
 
Zgodnie z par. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli (Zarządzenie nr OR-II-0152/18/2003) Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003r. W sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia   29.10.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu 
 
 
 
 
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
(podpis)
Data:
 
Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko kontrolującego
(podpis)
Data:
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Załączniki do pobrania: 2007-01-16 12:55:27 - Tabele nr 1 i 2 (649.00 kB)
2007-01-16 12:56:49 - Wnioski pokontrolne (57.50 kB)
2007-01-16 12:57:42 - wystąpienie pokontrolne (24.50 kB)

Ilość odwiedzin: 11005
Nazwa dokumentu: protokół kontroli
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2007-01-16 12:53:30
Data udostępnienia informacji: 2007-01-16 12:53:30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-16 12:58:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner