logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Or.ll-0155-400/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Urszuli Kowalczyk nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
2. Or.ll-0155-399/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Daniela Szopińskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Op
3. Or.ll-0155-398/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Maji Sierżyńskiej - Baranowicz nauczyciela kontraktowego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ubiegającego
4. Or.ll-0155-3972003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Kozieł nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Opolu, ubiegającego się
5. Or.ll-0155-396/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Pawełczak nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o awans
6. Or.ll-0155- 395/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Balickiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu, ubiegającego si
7. Or.ll-0155-394/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Adama Dery nauczyciela kontraktowego Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, ubieg
8. OR.II-0155- 393/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
9. OR.II-0155-392/2003
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
10. OR.II-O155-391/2003
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2003 rok.
11. OR.II-0155-390/2003
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
12. OR.II-0155/389/2003
w sprawie przeprowadzenia postępowania kontrolnego.
13. Or.ll-0155-388/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Grażyny Falenty nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu, ubiegającego się o
14. Or.ll-0155-387/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jarosława Matusza nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o awans
15. Or.ll-0155-386/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Chatys nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ubiegającego się o a
16. Or.ll-0155-385/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jolanty Ruteckiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
17. Or.ll-0155-384/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Alicji Wujec - Kaczmarek nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynał
18. OR.II- 0155 -383/2003
w sprawie przyjęcia założeń budowy budżetu miasta Opola na 2004 rok
19. OR.II- 0155- 382/2003
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
20. Or.ll-0155- 381/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Juliusza Trusza nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14, ubiegającego się o awans n
21. Or.ll-0155- 38O/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Gonciarz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu, ubiegającego si
22. Or.ll - 0155 -379/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla Marzeny Szadzianiec, nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu, ubie
23. Or.ll - 0155 -378/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla Małgorzaty Wilczek, nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Opolu, ubieg
24. Or.ll-0155-377/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Lidii Kaczyńskiej nauczyciela kontraktowego - wychowawcy Domu Dziecka w Opolu, ubiegającego się o awans n
25. Or.ll-0155-376/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Patelskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Opolu, ubiegającego się o awans
26. Or.ll-0155-375/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tomasza Szozdy nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr l, ubiegającego się o a
27. Or.ll-0155-374/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Mysiakowskiej nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu, ubiegającego
28. Or.ll-0155-373/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Wróbel nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu, ubiegającego się o a
29. OR.II-0155-372/2003
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2003 rok.
30. Or.ll-0155-371/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Danuty Kotyś nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o awans na s
31. Or.ll-0155-370/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Huberta Dobranowskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, ubiegającego się o
32. Or.ll-0155-369/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Tamary Adamik nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu, ubiegającego się o awans na s
33. Or.ll-0155-368/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Glinowieckiej nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o awa
34. Or.ll-0155-367/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Kamili Głośniak nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o awans na
35. Or.ll-0155-366/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marzeny Kmieć nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego się o awans na s
36. Or.ll-0155-365/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Mirosławy Korzekwy nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu, ubiegającego się o awan
37. Or.II-0155-364/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Jolanty Brożyny nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 25 w Opolu, ubiegającego się o awans
38. Or.ll-0155-363/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marii Kopeć nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 29 w Opolu, ubiegającego się o awans na
39. Or.ll-0155-362/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Seretnej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu, ubiegającego się o awans n
40. Or.ll-0155-361/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Czywilskiej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 w Opolu, ubi
41. Or.ll-0155-360/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Kabacińskiej nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 6 w Opolu, ubiegającego się o
42. Or.ll-0155-359/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Joanny Parasiewicz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu, ubiegającego się
43. Or.ll-0155-358/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Agnieszki Malak nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Opolu, ubiegającego się o awans
44. Or. II - 0155-357/03
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla Marzeny Skrzyniarz, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, ubiegającego się o aw
45. Or.ll-0155-356/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Rodak vel Wodeckiej nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu, ubiegającego
46. Or.ll-0155-355/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Namysło nauczyciela kontraktowego - psychologa Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu, ubiegającego się
47. Or.ll-0155-354/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Moniki Kobyłkiewicz nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu, ubiegającego s
48. Or.ll-0155-353/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Moniki Nawrót nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Opolu, ubiegająceg
49. Or.ll-0155-352/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Anny Tesarowicz nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr III w Opolu, ubiegając
50. OR.II-0155-351/2003
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego, dla Sylwii Zduniak, nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr l w Opolu, ubiegające

Ilość odwiedzin: 2417
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.II-0155-351/2003 do numeru OR.II-0155-400/2003
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2003-08-08 14:19:00
Data udostępnienia informacji: 2003-08-08 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-08 14:22:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner