logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2019 > październik > 2019-10-07
Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - bu

Opole, dnia 01.10.2019

UAB.6740.1099.2019.WK

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Stosownie do art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1496 ze zm.)

zawiadamiam
że na wniosek z dnia 10.09.2019 (data wpływu 13.09.2019), złożony przez Prezydenta Miasta Opola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na:
- budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 459 (ul. Opolska) - od km 0+000,00 do km 0+260,50,
- budowie skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 459 (km 0+302,48) z drogą publiczna gminną (bez numeru)
realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi publicznej oznaczonej jako 124  KD  D2 i częściowo 125  KD  D2 w m. Opole ul. Powstańców  Warszawskich, obręb Półwieś” na terenie działek  nr 1/11, 2/2, 3/2, 4/3, 6/1, 9/4, 5/68, 564/48 k.m.62 oraz dz. nr 564/48 km. 4, obręb Półwieś w Opolu.

Zgodnie z art.10 §1 Kpa, w celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postepowania, strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opole - pok. nr 303, pl. Wolności 7/8 w Opolu, w godzinach pracy urzędu, istnieje możliwość zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy.
Jednocześnie informuję, że brak czynnego udziału strony nie stanowi przeszkody w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:
1. Miejski Zarząd Dróg w Opolu, 45-594 Opole ul. Firmowa 1

2. AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. k., 45-960 Opole ul. Opolska 2c
3. EUROMAT Spółka Jawna Parcej Jerzy i Małgorzata, Chwaliński Roman i Małgorzata,49-100 Niemodlin ul. Opolska 38
4. Gmina Opole - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa, 45-081 Opole ul. Piastowska 17
5. Andrzej Lellek, 46-086 Żelazna ul. Boczna 2
6. Krystian Lellek, 49-120 Żelazna ul. Polna 6
7. Województwo Opolskie-Urząd Marszałkowski, 45-081 Opole ul. Piastowska 14
8. WUAB a/a

KLAUZULA   INFORMACYJNA
Prezydent Miasta Opola informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.um.opole.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenie w oparciu o art. 155 KPA decyzji ZRID nr 1/19 z dn. 25.01.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na: - bu
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Witold Kwinto
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-01 07:36:00
Data udostępnienia informacji: 2019-10-07 07:36:42
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 08:46:26

Wersja do wydruku...

corner   corner