logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2011 > grudzień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-12-06, Obwieszczenie nr UAB.6733.19.2011.WA o decyzji o ustal. lok. inwest. celu publi.: budowa sieci gazowej ś/c w ul.Bolka II i ul. Mikołaja Reja

» 2011-12-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.21.2011.WA o wniosku w sprawie wydania dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: budowa bud.magazyn.na armaturę wodociągowo-kanalizacyjną z cz. hig.-sanit. przy ul Rataja

» 2011-12-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcyjnego w rejonie ul. Północnej w Opolu

» 2011-12-14, Upublicznienie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie zakładu produkcyjnego SELT SPS Tadeusz Selzer w Opolu przy ul. Wschodniej

» 2011-12-14, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę linii kolejowej CE-30 Opole Groszowice - Wrocław

» 2011-12-27, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwz. pn.:"Przebudowa i rozbudowa warsztatu stolarskiego", zlokalizowanego w Opolu, przy ul. Wierzyńskiego (dz. nr 74, k.m. 9 obreb Grudzice)

» 2011-12-27, Obwieszczenie nr UAB.6733.22.2011.WA o wniosku w sprawie wydania dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: rozbudowa południowej cz. cmentarza komunalnego przy ul. 10 Sud. Dywizji Zmechanizowanej

» 2011-12-28, informacja o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociagiem średniego cisnienia pod dnem Kanału Półwieś w km 3+950 i km 3+590

» 2011-12-30, Pozwolenie na budowę artystycznej odlewni metali w Opolu przy ul. Północnej

» 2011-12-30, Obwieszczenie nr UAB.6733.23.2011.JK o wniosku w sprawie wydania dec. o ustal. lok. inwest. celu publ.: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV Opole "PORT-NOWA" przy ul. Magazynowej w Opolu.

corner   corner