logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2011 > lipiec

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-07-01, upubliczn- wydanie DECYZJI o środowisk. uwarunk. dla przedsięwz. Budowa stacji paliw i LPG SHELL ul.Obrońców Stalingr i Jagiellonów w Opolu

» 2011-07-04, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-145/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy rozdzielni 15 kV wraz z budynkiem stacyjnym GPZ"Harcerska" przy ul.Harcerskiej

» 2011-07-08, Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania skupu złomu w Opolu-Wróblinie przy ul. Gawędy 66 na środowisko

» 2011-07-08, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.2.2011.DW o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Wygonowej

» 2011-07-08, Obwieszczenie Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej przy Radzie Miasta Opola o wyłożeniu Spisu Inwentaryzacyjnego.

» 2011-07-11, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

» 2011-07-18, Ogłoszenie o konkursie - Opole: Konkurs na realizację zagospodarowania terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi w Opolu

» 2011-07-19, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.3.2011.DW o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy stacji trafo z agregatem prądotwórczym i przyłączami elektrycznymi dla Opolskiego Centrum Onkol

» 2011-07-19, Obwieszczenie o decyzji nr UAB.DW.7331-96/11 o ustaleniu lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy linii kablowej 15 kV oraz stacji trafo dla zasilania Osiedla ́Sady" ul.Wrocławska

» 2011-07-22, Obwieszczenie o decyzji UAB.6733.2.2011.DW o ustal. lokaliz. inwest. celu publicz.-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul.Wygonowej

» 2011-07-25, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Budowlanych i Nysy Łużyckeij w Opolu

» 2011-07-25, Obwieszczenie o wniosku nr UAB.6733.4.2011.DW - o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicz. dla budowy sieci gazowej ś/c do zakładu prod. przy ul.Ceglanej

» 2011-07-26, obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej linii technologicznej i przystosowaniu jej do produkcji

» 2011-07-27, Wydanie DECYZJI o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia- Montaż linii do malowania proszkowego profili alumin. w istniejacej hali Zakladu w Opolu ALUPROF S.A., ul.Gosławicka 3

corner   corner