logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   minus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2011 > wrzesień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2011-09-01, Obwieszczenie nr UAB.6733.11.2011.AB w sprawie wydania dec. o ustal. lokal. inwest. celu publ. dla inwestycji: budowa stacji transformatorowej kontenerowej wraz z linią kablową 15kV przy ul.Targow

» 2011-09-02, Obwieszczenie o wydaniu decyzji UAB.6733.9.2011.WA o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. : budowa stacji redukcyjno-pomiarowej dwuciągowej w rejonie ulicy Gosławickiej

» 2011-09-07, Obwieszczenie o wniosku UAB.6733.14.2011.WA o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. : budowa sieci gazowej śr./c w rejonie ulicy Chłodniczej

» 2011-09-07, wniosek o pozwolenie wodnoprawne na przejście siecia gazową średniego cisnienia pod rzeką Olszynką w km 2+780, km2+555, km1+320 oraz pod rowem R-A w km 0+030

» 2011-09-07, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - budowa małej elektrowni wodnej na Jazie Wróblin wraz z linia energetyczną

» 2011-09-08, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - rozbudowa istniejącej linii technologicznej i przystosowaniu jej do produkcji dachówek w nowej technologii „Cisar”

» 2011-09-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.15.2011.DW- o wniosku ustal.lok.inwest.celu publicz.-budowa trybuny północnej stadionu miejskiego przy ul.Oleskiej 51 w Opolu

» 2011-09-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.13.2011.DW- o wniosku ustal.lok.inwest.celu publicz.-budowa linii kablowej średniego napięcia na dz. 1314/2, 1131/111 ul.Wrocławska w Opolu

» 2011-09-15, Obwieszczenie o decyzji UAB.6733.10.2011.WA o ustal. lokal. inwest. celu publ. : budowa wewnętrznej drogi oraz zjazdu z ul.Wyspiańskiego, a także budowy sieci kanal. wod. ,

» 2011-09-15, obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn. punkt skupu złomu w Opolu-Wróblinie, działka nr 154/2, obręb Wróblin

» 2011-09-16, Obwieszczenie nr UAB.6733.12.2011.MŁ w sprawie wydania decyzji o ustal.lok.cel.publ.-budowa sieci gazowej n/c w Opolu ul. Kurpiowska

» 2011-09-20, Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływ. na środowisko przedsięwz. polegającego na bud.stacji paliw restauracji myjni i niezbędnej infrastruktury w Opolu przy ul. Niemodlińskiej

» 2011-09-21, Wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunkow zabudowy

» 2011-09-22, Obwieszczenie o decyzji UAB.6733.14.2011.WA o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. : budowa sieci gazowej śr./c w rejonie ulicy Chłodniczej

» 2011-09-28, Zawiadomienie STRON postępowania o uzyskaniu opinii RDOŚ i PPIS i potrzebie przeprowadzenia OOŚ (raport); dot. przedsięwzięcia pn Punkt skupu złomu przy ul.Ozimskiej 85 w Opolu

corner   corner