logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > grudzień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-12-01, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej n/n w rejonie ul. Wrocławskiej

» 2017-12-04, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 887/17 zmieniającej decyzję nr 46/17 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzys

» 2017-12-11, Obwieszczenie o wszczęciu postpowania w sprawie wydania decyzji ULICP, dla inwetycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Ślicznej w Opolu

» 2017-12-11, informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z ubojni drobiu „Podlesie” pr

» 2017-12-12, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej

» 2017-12-12, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w spawie ULICP dla inwestycji: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul.Kępskiej w Opolu

» 2017-12-12, informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postepowania wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu zakładu produ

» 2017-12-13, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

» 2017-12-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.60.2017.WP z 13.12.2017 o wszczęciu postępowania dla inwestycji: budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej przy ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej

» 2017-12-14, obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla istniejącej wytwórni granulatu (pelletu) xe słomy w Opolu przy ul. Magazynowej

» 2017-12-14, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-12-15, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - wydanie DECYZJI; przedsięwzięcie pn Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 i 3 dla potrzeb nawodnień rolniczych Opole-Groszowice

» 2017-12-15, INFO_wydana DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcie pn Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 i 3 dla potrzeb nawodnień rolniczych Opole-Groszowice

» 2017-12-15, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji - budowa sieci gazowej ś/c PEHD O 160 przy ul.Wrocławskiej na terenie części dz. nr 445/153 k.m.2 obręb Wrzoski, w Opolu

» 2017-12-18, obwieszczenie nr UAB.6733.57.2017.JN o wydaniu dec. o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c na teren dz. nr: 140/1, 141/1, 146/1, 40/2 i 40/3 k.m. - ob. Wróblin, w rejonie ul. Gawędy w Opolu

» 2017-12-18, Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Opolu

» 2017-12-18, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP, nr UAB.6733.65.2017.PL, dla inwestycji: budowa sieci gazowej n/c, w rejonie ul. Broniewskiego w Opolu

» 2017-12-20, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej AUTO-SPA, ul. Wrocławska 156

» 2017-12-20, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: rozbudowa budynku szpitala przy ul.Wodociągowej, na terenie części działki nr 3/10 k.m.46 obręb Opole, ul. Wodociągowa

» 2017-12-21, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z terenu pralini P.P.U.H. SEVER, Marek Podboraczyński

» 2017-12-21, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. dot. legalizacji wylotu z kanalizacji deszczowej oraz pozwolenia wodnoprawnego dot. wprowadzania wód opadowych do rowu RB z terenu stacji paliw Lotos

» 2017-12-22, obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”.

» 2017-12-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola”

» 2017-12-29, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-12-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa linii kablowej energetycznej niskiego napięcia dla czterech budynków rekreacji indywidualnej w rejonie ul. Stalowej

corner   corner