logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2017 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2017-08-01, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice II" w Opolu

» 2017-08-01, Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji technologicznej AdBlue realizowanego na stacji paliw przy drodze krajowej nr 46

» 2017-08-07, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2017-08-11, Obwieszczenie nr UAB.6733.27.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, ul. Składowa w Opolu

» 2017-08-17, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z Głównego Punktu Zasilania Grudzice, zlok. przy ul. Grudzickiej 51A w Opolu

» 2017-08-18, Inf. do publicznej wiadomości o wszczęciu postęp. wodnoprawnego dot. legalizacji 3 wylotów z kanalizacji deszcz. oraz wprowadzania wód opadowych i roztopowych do Kanału Półwieś, z Stacji Kontroli Poja

» 2017-08-21, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa-Piast" w Opolu

» 2017-08-21, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2017.JJS - wniosek ULICP dla budowy sieci gazowej ś/c przy ul. Zielonogórskiej w Opolu

» 2017-08-23, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 607/17 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Elektrowni Wodnej Wróblin na rz. Odrze

» 2017-08-24, Obwieszczenie Nr UAB.6733.28.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa ul. Budowlanych w Opolu

» 2017-08-24, Obwieszczenie Nr UAB.6733.29.2017.GP wniosek o ULICP dla inwestycji:budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa przy ul. Sołtysów Opolu

» 2017-08-28, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu

» 2017-08-28, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.24.2017.JN dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV przy ul. Prószkowskiejna terenie dz. nr 1977/197, 1978/197, 1979/

» 2017-08-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.35.2017.JJS - wniosek ULICP dla budowy sieci gazowej ś/c przy ul. Partyzanckiej w Opolu

» 2017-08-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.39.2017.JJS - wniosek ULICP dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głogowskiej w Opolu

» 2017-08-30, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazu Śr/c przy ul. Dereniowej w Opolu

» 2017-08-30, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Pierwiosnków w Opolu

» 2017-08-30, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji:rozbudowa niezbędnej infrastruktury dla Elektrowni Opole, dz. nr 251/2 k.m. 6 obręb Czarnowąsy i dz. nr nr 1266/171; nr 1

» 2017-08-30, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Geodetów w Opolu

» 2017-08-30, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Teligi w Opolu

» 2017-08-31, Zawiadom. STRON postępow. w sprawie DŚ - opinie RDOŚ i PPIS, postanow o zakresie raportu, postanow o zawieszeniu postępow- Modernizacja spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych; Al. Witosa 26 Opo

» 2017-08-31, Obwieszczenie PMO w sprawie ULICP dla budowy sieci gazowej śr.c. ul. Akwarelowa w Opolu oraz ul.Polna w Chróścinie

» 2017-08-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr.c. przy ul. Strzeleckiej w Opolu

» 2017-08-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr.c. w rejonie ul. Pastelowej i Kolorowej w Opolu

» 2017-08-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec.ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu n.c. w rejonie ul. Ligudy w Opolu

» 2017-08-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia właścicieli dz. nr 8779/202, k.m. 2, obręb Czarnowąsy w Opolu - dot. decyzji o warunkach zabudowy nr UAB.6730.273.2017.MP

corner   corner