logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > grudzień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-12-03, Obwieszczenie dot. wszczęcia post. w spr. wyd. dec. o ULICP dla inwestycji: przebudowa napowietrznej linii 110kV na przedpolu SE Dobrzeń oraz zabudowy zabezpieczeń w SE i GPZ-tach na terenie oddziału

» 2018-12-03, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa, na terenie dz. nr 341/10 k.m.6 obręb Zakrzów w Opolu

» 2018-12-03, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 1343, 1445, k.m. -- obr. Malina w Opolu

» 2018-12-03, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Bytnara Rudego 11, 10BC, 10

» 2018-12-03, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy ul. Hubala 14

» 2018-12-03, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Dubois 39-47

» 2018-12-04, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 172, k.m. 20, obręb Opole, położonej w Opolu przy ul. Luboszyck

» 2018-12-04, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działkach nr 1316, k.m. 21, obręb Gosławice, 1193/7, 1226/13, k.m. 20, obr

» 2018-12-04, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr

» 2018-12-04, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr

» 2018-12-04, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Kolejowej 12c

» 2018-12-06, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i odmawiajaca udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Pużaka

» 2018-12-07, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.57.2018.PL o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki, dot. sprawy wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.57.2018.PL z dnia 03.12.2018r.

» 2018-12-10, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-12-10, Obwieszczenie nr UAB.6733.61.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa dla potrzeb zasilania budynku magazynowo- handlowego przy ul. Zielonogórskiej 6a w Opolu

» 2018-12-11, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie o wydaniu decyzji w sprawie umarzenia opłaty naliczonej za usunięcie krzewów przy ul. Piotrkowskiej 2

» 2018-12-11, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwóch drzew przy ul. Mjr Hubala 25

» 2018-12-11, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji: budowa biogazowni wykorzystującej selektywnie zbierane odpady komunalne do produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie działki nr 1/28 oraz n

» 2018-12-11, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu

» 2018-12-12, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c na terenie działek nr 348, 340/6, 340/19, 340/2, 340/10, karta mapy 6, obręb Zakrzów, ul. Kępska w Opolu.

» 2018-12-13, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji WZ dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie dz. nr 1178/43, k.m. 4, obręb Sławice w Opolu.

» 2018-12-14, Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej pomyłki dla inwest.: budowa biogazowni wykorzystującej selektywnie zbierane odpady komunalne do produkcji energii elektryczne

» 2018-12-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

» 2018-12-17, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie dz. nr 493/300, 610/184 k.m.5, obręb Chmielowice, ul. Sienna w Opolu

» 2018-12-18, obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ULICP-rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacuyjnej w rej.ul. Polnej na dz.nr 711/152 k.m.4 obręb Wrzoski

» 2018-12-18, Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6740.1228.2018.KM o wydaniu decyzji nr 1132/18 udzielająca pozwolenie na budowę zadaszonego placu manewrowego przy Zakładzie Produkcyjnym Nr 4 Fabryki Apar

» 2018-12-19, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa, w rejonie ul. Ciołkowskiego w Opolu

» 2018-12-19, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy PL. Teatralnym 8-9

» 2018-12-20, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IIa" w Opolu

» 2018-12-21, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji PGN

» 2018-12-27, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.368.2017.EM z dnia 31.10.2018r. udzielającą zezwolenia na usunięcie drzew

» 2018-12-28, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Kolejowej 6ab, 8ab, 10ab, 12abc

» 2018-12-31, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Hubala 14

corner   corner