logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > luty

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-02-02, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Rybackiej 2-8

» 2018-02-02, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-02-05, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

» 2018-02-07, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Piotrkowskiej 1

» 2018-02-07, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. 1 Maja 147 - 149A

» 2018-02-08, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy sieci ciepłowniczej przy ul.Bzów i Oleandrów w Opolu

» 2018-02-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.2.2018.PL dla inwestycji: dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie ul. Ciołkowskiego w Opolu

» 2018-02-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.1.2018.PL dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie obrębu Winów w Opolu

» 2018-02-12, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa stacji transformatorowej kontenerowej 2x630/1000 kVA wraz z siecią zasilającą 15kV i siecią nn na potrzeby USK w Opolu

» 2018-02-13, Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego

» 2018-02-13, Obwieszczenie o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji - rozbudowa budynku szpitala przy ul.Wodociągowej na terenie dz. nr 3/10 k.m. 46 obręb Opole, ul. Wodociągowa 4 w Opolu

» 2018-02-14, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pużaka 26.

» 2018-02-14, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Andersa 1AB

» 2018-02-20, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa rosnącego przy ul. Pużaka 26w Opolu

» 2018-02-20, Przystąpienie do opracowania projektu Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Opola

» 2018-02-21, Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się a materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa przy ul. Jana Bytnara Rudego 16A

» 2018-02-22, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Wiejskiej 163 abcd

» 2018-02-22, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Jana Bytnara "Rudego" 19 A-B

» 2018-02-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy pl. Teatralnym 1-2

» 2018-02-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Fabrycznej 22-36, Norwida 8-10, Asnyka 7-9, Armii Krajowej 29-30

» 2018-02-23, Obwieszczenie nr UAB.6733.5.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy sieci ciepłowniczej przy ul.Bzów i Oleandrów w Opolu

» 2018-02-27, obwieszczenie nr UAB.6733.7.2018.JN o zawiadomieniu o wszczęciu post. w spr. wydania dec. o ULICP dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Chabrów w Opolu

» 2018-02-27, obwieszczenie nr UAB.6733.3.2018.JN o wydaniu dec. o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c na terenie cz. dz. nr 515/113 i 232 k.m. 4 obręb Wrzoski, ul. Pąsowa w Opolu

» 2018-02-27, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV o długości 122 m, kablem typu; NA2XY-J 4x120 wraz z zestawami złączowo - pomiarow

» 2018-02-28, Obwieszczenie nr UAB.6733.20.2017.DW decyzja odmawiająca ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej w Chmielowicach dz nr 25

» 2018-02-28, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Opola nr. OŚR.6131.409.2017.EM z dnia 03.01.2018r. udzielającą zezwolenia na usunięcie drzew

» 2018-02-28, Obwieszczenie o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Piotrkowskiej 1 i zmianie terminu załatwienia sprawy

corner   corner