logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > maj > 2018-05-22
Decyzja o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa zepołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi, naziemnymi oraz infrastrukturą

OŚR.6220.2.2018.AC

 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, Rynek – Ratusz

 

działając zgodnie z 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

 

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 21 maja 2018r., po uzyskaniu wymaganych prawem pozytywnych opinii  organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi , naziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego na obszarze działek nr 1160/2, 1162/10, 1171/3, 1171/12, 1171/14, art. 19, obręb Gosławice – wniosek Yellowstone Development Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [00-656] przy ul. Śniadeckich 10, złożony za pośrednictwem Pana Marka Klyka.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii w trybie art. 64: ust. 1 pkt 1, 2, 4 ww. ustawy
są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich
w Gliwicach Zarząd Zlewni w Opolu. 

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy
(w tym, z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach Zarząd Zlewni w Opolu ) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13, pok. 8, w godzinach pracy urzędu, tj.:

  • poniedziałek - środa: 730 - 1530
  • czwartek: 730 – 1700
  • piątek: 730 – 1400
Ilość odwiedzin: 201
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisicka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisicka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisicka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 14:12:48
Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 14:12:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 14:34:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner