logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > czerwiec > 2018-06-25
Obwieszczenie UAB.6740.327.2018.UW Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji o ZRID - rozbudowa drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka

Opole, dnia 25.06.2018 r. 

 
UAB.6740.327.2018.UW


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
 O WYDANIU DECYZJI


Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.),


zawiadamiam


że na wniosek z dnia 09.04.2018 r. Prezydenta Miasta Opola, reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Bahryja Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, w dniu 25 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 4/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1766 O - ul. Krapkowicka.

Zgodnie z ww. wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
- 81/2 (81/3, 81/4), arkusz mapy 38
- 22/8 (22/15, 22/16), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 25/12 (25/15, 25/16), 26/2 (26/3, 26/4), 36/1 (36/6, 36/7), 71 (71/1, 71/2) arkusz mapy 39,
położonych w obrębie Szczepanowice gmina Opole, stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1766 O.

W celu wykonania robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z terenu działek nr:
- 81/2 (81/3, 81/4) arkusz mapy 38,
- 27/2 i 84 arkusz mapy 39.

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie nr działek
po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję)

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opole - pok. nr 311, pl. Wolności 7/8 w Opolu, w godzinach pracy urzędu.

 

        z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Beata Wartenberg

Ilość odwiedzin: 145
Podmiot udostępniający: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bednorz
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Wichłacz
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Bednorz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 09:16:17
Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 09:16:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 09:30:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner