logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   minus2018
   plus2019
   plus2020
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2018 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2018-08-01, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Jana Bytnara Rudego 13

» 2018-08-01, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Jana Bytnara Rudego 4,4CD, 4D, 5, 6

» 2018-08-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Grota Roweckiego 4-11

» 2018-08-01, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Grota Roweckiego 12A-E

» 2018-08-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu

» 2018-08-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu

» 2018-08-03, Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Oleskiej"

» 2018-08-03, Zawiadomienie STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o wszczeciu postęp., wyst. o opinie PPIS i RDOŚ; przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Katowickiej"

» 2018-08-03, Obwieszczenie PMO o wezwaniu do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji:budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY

» 2018-08-06, UPUBLICZN- wydanie DECYZJI o środowisk uwarunk dla przedsięwz pn. Montaż kabiny lakierniczej i pieca ocbóbki cieplnej (FAMET S.A.), ul.Oświęcimska Opole (Metalchem)

» 2018-08-08, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym dot. usuniecia 2 brzóz brodawkowatych na terenie przy ul. Waryńskiego 23-41, Sienkiewicza 26-28, Luboszyckiej 2ac

» 2018-08-13, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2018-08-14, Obwieszczenie PMO o zawieszeniu postępowania nr UAB.6733.24.2018.AW, dotyczące sprawy wydania decyzji dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na budynku hotelowym przy ul.1 Maja 77

» 2018-08-14, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wydania dec.ULICP dla inwest.: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie cz. dz. nr 39/10, 37/2, k.m. 85 obr. NWK w Opolu w Opolu

» 2018-08-17, Obwieszczenie nr UAB.6733.37.2018.PL o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej ś/c w rejonie ul. Dworcowej w Opolu

» 2018-08-17, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Sosnkowskiego 40-42

» 2018-08-17, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Szarych Szeregów 44,62

» 2018-08-20, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa rosnącego na działce nr 1192, k.m. 19, obręb Gosławice, położonej w Opolu przy ul. Emila Fiel

» 2018-08-20, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących na działce nr 1317/45, k.m. 22, obręb Gosławice przy ul. Zawiszaków 14,5.

» 2018-08-20, Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Katowickiej"

» 2018-08-20, Zawiad. STRON post. w sprawie wydania decyzji środowiskowej: o opiniach RDOŚ, PPIS; post. raport NIE, zakończ. postępow., przeds. pn.: "Przebudowa sieci cieplnej w Opolu, w rejonie ul. Oleskiej"

» 2018-08-21, Obwieszczenie nr UAB.6733.38.2018.DW wniosek o ULICP dla budowy stacji telefonii komórkowej P4

» 2018-08-21, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul. Pużaka 20A i 26A i ul. mjr Hubala 12A

» 2018-08-22, obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - przebudowia jazu Groszowice wraz z przepławką dla ryb i elementami infrastrukturalnymi, realizowanego w ramach pr

» 2018-08-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Matejki 5 w Opolu

» 2018-08-22, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Dubois 39-47

» 2018-08-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew rosnących przy ul. Jana Bytnara "Rudego" 14B i ul.Hubala 17 w Opolu

» 2018-08-22, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

» 2018-08-23, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. 1 Maja 10B

» 2018-08-23, obwieszczenie dot. wydania dec. ULIC dla inwestycji: budowa linii kablowej elektroener. n/n do zasilania obiektu magazynowego sieci AGATA S.A przy ul. Zielonogórskiej w Opolu

» 2018-08-23, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c obręb Sławice w rejonie ul. Księżycowej w Opolu

» 2018-08-23, Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - przebudowa stacji paliw przy ul. Budowlanych 3 w Opolu

» 2018-08-27, Obwieszczenie UAB.6740.682.2018.WK o wydaniu decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kepskiej

» 2018-08-28, obwieszczenie dot. wydania dec. ULIC dla inwestycji: budowa ujęcia wody podziemnej na ujęciu wody "Brzezie" w Opolu dla potrzeb wodociągu wiejskiego (dz. nr 624/12 k.m. 1 obr. Brzezie)

» 2018-08-28, obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacja punktu skupu złomu na dz. 347/1, k.m. 6, obręb Zakrzów

» 2018-08-29, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa przy ul. Hubala 14

» 2018-08-31, Obwieszczenie P.M.O. Nr UAB.6740.598.2018.KWS o wydaniu decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji:budowa sortowni odpadów zbieranych selektywnie w ilości do 30000 Mg/rok wraz z

» 2018-08-31, OBbwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, rosnących na nieruchomości przy ul. Telesfora 4-22 w Opolu, dz. nr 6/

corner   corner