logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-10-01, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzewa, rosnącego na dz. nr 1226/13, k.m. 20, obręb Gosławice

» 2021-10-01, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew z terenu przy ul. m. Hubala 16

» 2021-10-01, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania i przeprowadzeniu oględzin drzew z terenu przy ul. m. Hubala 23, 25

» 2021-10-05, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ulica Podlesie I"

» 2021-10-07, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku handlowo-magazynowego na terenie dz. nr 1/22, k.m. 5, obręb Półwieś, ul. Partyzancka w Opolu

» 2021-10-07, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia nr UAB.6733.32.2021.JJS prostującego zapisy dotyczące wydanej decyzji ULICP

» 2021-10-11, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji: budowa lini kablowej niskiego napięcia 0,4kV

» 2021-10-11, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 732/21 na budowę zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym

» 2021-10-11, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ulicp dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne na terenie działek nr 190/71, 191/72, 283/36, 202/121, 59, k.m.2, obręb Sławice, ul

» 2021-10-13, Podanie do publ wiadomości info o: przystąpieniu do przeprowadzenia ooś (II) oraz o rozprawie administracyjnej_REMONDIS MEDISON Sp. z o.o._magazyn odpadów medycznych i weterynaryjnych

» 2021-10-14, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew na terenie przy ul. Prószkowskiej 31-37

» 2021-10-19, Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań

» 2021-10-19, Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku - nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej 39-39a w Opolu

» 2021-10-19, Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji ULCP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63PE przy ulicy Chryzantem

» 2021-10-20, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 67-69 (dz.nr 32 a.m.20 obręb Opole)

» 2021-10-22, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2021-10-22, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIId" w Opolu

» 2021-10-25, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

» 2021-10-25, OBWIESZCZENIE PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 przez Koło Łowieckie nr 3 ‘’Lis’’ w Opolu

» 2021-10-26, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew na nieruchomości przy ul. Pużaka 30A, 32C, 32D w Opolu, stanowiącej działkę nr 1316, a.m

» 2021-10-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Hallera 5-7

» 2021-10-27, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia w sprawie nr UAB.6730.64.2021.AW

» 2021-10-27, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Cieszyńskiej 6-8

» 2021-10-29, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Cieszyńskiej 30

corner   corner