logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > marzec > 2021-03-17
Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektro

Prezydent Miasta Opola
      Rynek - Ratusz
        45-015 Opole

Opole, dnia 15.03.2021

UAB.6730.176.2020.JJ


OBWIESZCZENIE

    Prezydent Miasta Opola w dniu 05.03.2021, działając na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) zawiadamia, że  w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji:
budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz budową drogi wewnętrznej na terenie działek nr 53, 1270/51, 46, 358/43 k.m. 3, obręb Czarnowąsy, ul. Borowa w Opolu
wydano decyzję nr UAB.6730.176.2020.JJ z dnia 15.03.2021 kończącą przedmiotowe postępowanie.

    W związku z powyższym informuję o możliwości /telefonicznego/ zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola - pl. Wolności 7/8.
    
Z uprawnień tych mogą - w godzinach pracy urzędu - skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.


z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki
Architektury i Budownictwa
Marta Czoch

 

Ilość odwiedzin: 123
Podmiot udostępniający: Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Wieliczko
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Wieliczko
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Wieliczko
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17 11:25:39
Data udostępnienia informacji: 2021-03-17 11:25:39
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 12:39:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner