logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   minus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2021 > sierpień

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2021-08-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Sosnkowskiego 40-42

» 2021-08-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Andersa 1AB

» 2021-08-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zast. przy ul. Rybackiej 2-8

» 2021-08-03, Obwieszczenie nr UAB.6733.26.2021.KB zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa stacji transformatorow

» 2021-08-03, Obwieszczenie PMO zawiadamiające o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej w Czarnowąsach w Opolu

» 2021-08-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 103542O- ul. J. Bytnara Rudego

» 2021-08-05, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.25.2021.AC - budowa sieci gazu 110 PEHD n/c ul. Maków w Opolu

» 2021-08-05, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodz

» 2021-08-06, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastepczych, ul. Koszyka 2-30, dz. nr 146, k.m. 26, obręb Półwieś

» 2021-08-06, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Jana Bytnara Rudego 11C i przeprowadeniu dowodu z oględzin

» 2021-08-09, OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

» 2021-08-11, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

» 2021-08-11, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Wilsona 9-11 i ul. Orzechowej 10-26 w Opolu

» 2021-08-13, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy II" w Opolu

» 2021-08-13, OBWIESZCZENIE w sprawie zebranych materiałów niezbędnych do wydania decyzji UAB.6730.278.2021.KI - przebudowa poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal mieszkalny wraz z budową lukarn prz

» 2021-08-13, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

» 2021-08-13, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (bez numeru) Arki Bożka

» 2021-08-13, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnowąsy I" w Opolu

» 2021-08-13, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ULICP dla budowy pawilonów penitencjarnych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 6/32, k.m. 8, obręb Półwieś, ul. Partyzancka 72a w Opolu

» 2021-08-17, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu

» 2021-08-17, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś IV" w Opolu

» 2021-08-17, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu

» 2021-08-18, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ULICP dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY

» 2021-08-19, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa na terenie przy ul. Hallera 5-7

» 2021-08-19, Zawiadomienie Pastwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

» 2021-08-19, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew na terenie przy ul. Cieszyńskiej 14 i 30 oraz przy ul. Chełmskiej 7

» 2021-08-19, obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania nr UAB.6733.29.2021.JK z dnia 19.08.2021 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nis

» 2021-08-20, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzewa, rosnącego na dz. nr 128/62, k.m. 1, obręb Kolonia Gosławicka

» 2021-08-20, Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzewa, rosnącego na dz. nr 19/3, k.m. 53, obręb Opole

» 2021-08-23, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastepczych przy ul. Wrocławskiej 20

» 2021-08-23, Zawiadomienie STRON postępowania_wydana decyzja środowiskowa_Budowa hali galwanizacji_Czora Sp. z o.o. Sp. k.

» 2021-08-23, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych przy ul. Szarych Szeregó

» 2021-08-24, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa przy ul. Dubois 39-47

» 2021-08-24, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Wilsona 9-11, Orzechowa 10-26 dz. nr 544, am 6, obręb Kolonia Gosławicka ) oraz terminie przeprowadzenia oględ

» 2021-08-24, Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

» 2021-08-24, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu

» 2021-08-24, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu

» 2021-08-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Nyskiej w Opolu

» 2021-08-27, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy pl. Teatralnym 8-9

» 2021-08-30, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Popiełuszki 90 A-B

» 2021-08-31, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia dot. zawieszenia postępowania dla budowy 11 budynków mieszkalnych jednorodz. w Sławicach

» 2021-08-31, Obwieszczenie PMO o przekazaniu sprawy nr UAB.6730.119.2021.AW do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu celem rozpatrzenia w związku z odwołaniem od decyzji

» 2021-08-31, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ulicp dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne na terenie działek nr 190/71, 191/72, 283/36, 20

» 2021-08-31, Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Cieszyńskiej 2-12

» 2021-08-31, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa przy ul. Chabrów 145-197

corner   corner