logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry i wykazy
plus System informacji o środowisku
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2018 > styczeń > 2018-01-23
Informacja w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola: Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów

INFORMACJA nr GiK.6641.6.2017.IA

Prezydenta Miasta Opola

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola: Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów

Prezydent Miasta Opola,  na  podstawie  art.  24a  ust.  8  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuje, że z dniem 11 stycznia 2018 r., dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego              z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola:  Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzów,  stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów  i  budynków  ujawnione  w  operacie  opisowo  –  kartograficznym  może  w  terminie  30  dni  od  dnia ogłoszenia tej informacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego,  zgłaszać  do  Prezydenta Miasta Opola  zarzuty  do tych danych.

Nazwa dokumentu: Informacja w sprawie operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych miasta Opola: Bierkowice, Półwieś, Wójtowa Wieś, Wróblin, Zakrzó
Podmiot udostępniający: Wydział Geodezji i Kartografii
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Remisz
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Remisz
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Remisz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 09:48:43
Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 09:48:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 09:59:37

Wersja do wydruku...

corner   corner