logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2019 > październik > 2019-10-01
Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców

Prezydent Miasta Opola 

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę

Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

1. ul. Armii Krajowej 6/9; działka nr 26/32 k.m. 53 obręb Opole, pow. 0,0440 ha, pow. lokalu 57,28 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 214.956,00, cena 4,21% udziału w gruncie: 7 358,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

2. ul. Przemysłowa 6/2; działka nr 27/11 k.m. 55 obręb Opole, pow. 0,0150 ha, pow. lokalu 52,30 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 203.938,00, cena 19,47% udziału w gruncie: 10 852,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

3. ul. Krakowska 15-17/5; działki nr 100/6 i 100/7 k.m. 44 obręb Opole, pow. 0,0246 ha, pow. lokalu 46,75 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 199.705,00, cena 7,36% udziału w gruncie: 8 119,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

4. ul. Nysy Łużyckiej 3/96; działka nr 40/11 k.m. 24 obręb Opole, pow. 0,0456 ha, pow. lokalu 40,76 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 156.847,00, cena 1,10% udziału w gruncie: 1 350,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

5. ul. Kasprowicza 1a/2; działka nr 14/1 k.m. 55 obręb Opole, pow. 0,0256 ha, pow. lokalu 44,32 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 176.966,00, cena 5,31% udziału w gruncie: 5 051,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

6. ul. Jagiellonów 4/1; działka nr 18/2 k.m. 80 obręb Nowa Wieś Królewska, pow. 0,0572 ha, pow. lokalu 34,81 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 113.659,00, cena 9,56% udziału w gruncie: 17 517,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

7. ul. Norwida 4/3; działka nr 158/1 k.m. 54 obręb Opole, pow. 0,0156 ha, pow. lokalu 41,77 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 172.667,00, cena 18,16% udziału w gruncie: 10 662,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

8. ul. Grunwaldzka 3/4; działka nr 16/1 k.m. 45 obręb Opole, pow. 0,0183 ha, pow. lokalu 63,50 m2; nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu; cena nieruchomości: 268.299,00, cena 16,52% udziału w gruncie: 6 820,00 zł; wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro na okres od 01.10.2019r. do 22.10.2019r.

Załączniki do pobrania: 2019-10-01 11:45:50 - ul. Armii Krajowej 6/9 (363.27 kB)
2019-10-01 11:46:09 - ul. Przemysłowa 6/2 (356.54 kB)
2019-10-01 11:47:04 - ul. Krakowska 15-17/5 (361.79 kB)
2019-10-01 11:47:38 - ul. Nysy Łużyckiej 3/96 (358.72 kB)
2019-10-01 11:48:09 - ul. Kasprowicza 1a/2 (355.24 kB)
2019-10-01 11:48:31 - ul. Jagiellonów 4/1 (359.70 kB)
2019-10-01 11:48:51 - ul. Norwida 4/3 (351.05 kB)
2019-10-01 11:49:09 - ul. Grunwaldzka 3/4 (356.66 kB)

Nazwa dokumentu: Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia na rzecz najemnców
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wytworzyła informację: Patrycja Remisz
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Remisz
Osoba, która wprowadzała dane: Patrycja Remisz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-01 09:59:53
Data udostępnienia informacji: 2019-10-01 09:59:53
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 11:49:29

Wersja do wydruku...

corner   corner