logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2017 > październik

Proszę wybrać ogłoszenie:

» 2017-10-06, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

» 2017-10-10, Zarządzenie w sprawie projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

» 2017-10-10, Korekta nr 8 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2017

» 2017-10-10, Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

» 2017-10-10, Konsultacje w sprawie utworzenia Programu Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”

» 2017-10-11, ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.663.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję

» 2017-10-11, ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.664.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 09 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji

» 2017-10-13, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

» 2017-10-16, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

» 2017-10-17, Korekta nr 9 Rocznego Planu Konsultacji na rok 2017

» 2017-10-19, Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy

» 2017-10-24, Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

» 2017-10-26, Propozycje tematów konsultowanych w 2018 roku

corner   corner