logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > sierpień > 2017-08-17
Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe

Postępowanie o udzielenie zamówienia pudlicznego dot. Usług edukacyjneych polegających na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej „ustawa”) i dotyczy usług społecznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy (poniżej 750 000 euro).

pliki do pobrania:

ogłoszenie

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

formularz oferty

wzór umowy wraz z załącznikami

zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,33.

informacja o wyborze oferty  najkorzystniejszej w zakresie części 13, 14, 15, 24, 25, 29 /ponowny wybór/

informacja o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 30, 31, 32

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie cześci 15 /ponowny wybór/ 

Nazwa dokumentu: Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych Miasta Opola w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompe
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Brulewska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Brulewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Brulewska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-04 11:48:39
Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 11:48:39
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 14:47:34

Wersja do wydruku...

corner   corner