logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
minusPrzetargi
   plus0
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2019 > lipiec > 2019-07-18
Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  NA USŁUGI SPOŁECZNE

pn. Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury”  w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro wprowadzonym  Zarządzeniem nr OR.I.0050.858.2017 r. Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r., zwanym dalej regulaminem.   

Pliki do pobrania:

Regulamin

Ogłoszenie

Formularz OFERTA

Załączniki do Ogłoszenia - mapa terenu oraz ridery artystów

Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wykaz usług

Projekt umowy

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ZADANIE 1 - Realizacja techniczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ZADANIE 2 - Strefa edukacyjno-rekreacyjna

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na ZADANIE 2 - Strefa edukacyjno-rekreacyjna

 

Nazwa dokumentu: Organizacja pikniku centralnego 2019 „Opole w rytmie natury” w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcic
Podmiot udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Galka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Galka
Osoba, która wprowadzała dane: Kamilla Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2019-07-18 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2019-07-18 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-12 14:44:53

Wersja do wydruku...

corner   corner